munke og nonner og kristendommen fra 400-1300

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
munke og nonner og kristendommen fra 400-1300 af Mind Map: munke og nonner og kristendommen fra 400-1300

1. Munke og nonner viede deres liv til gud.

1.1. de brugte deres liv til meditation

1.2. de må ikke være gift eller have en kæreste

1.3. De må ikke have sammenleje

2. fra 400-1300

3. 401 Roms biskop, Innocens 1. overtager ledelsen af den romerske kirke. Han kaldes den første pave.

4. Nogle af de kristne valgte at fordybe sig i bøn. De rensede deres tanker ved kun at fokusere på Gud.

5. Uenigheden blandt de kristne skabte stor forvirring. Derfor blev det besluttet at der skulle være nogle fælles regler. Reglerne blev lavet på kirkemøder hvor kirkens ledere deltog.

6. 451: Klostrene bliver officielt anerkendt af paven og underlagt kirkens kontrol.

7. Der har været mange paver gennem tiden. Paven blev faktisk kirkens øverste leder allerede i starten af kristendommens historie. Der havde de kristne brug for en leder fordi de var meget uenige om hvordan Jesus' budskaber skulle forstås.

8. 1 Det store Skisma i 1054 Kirken splittes op i en østlig og en vestlig del.