Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan? af Mind Map: Hvordan?

1. Inddrage temaerne i Faghæfte 48

2. 4. Understøtte adgang til tilstrækkelige teknologiske ressourcer i hverdagen

3. 3. Understøtte undervisningspraktisk kompetence

4. 2. Understøtte fagdidaktisk kompetence

5. 1. Understøtte et opdateret fagsyn

6. - Arbejde eksperimenterende på den interaktive tavle.

7. - Udvikle egne mediekompetencer.

7.1. Egne små udviklingsprojekter

7.2. Lokale kurser

8. - Målrette og sprede viden og dermed sikre udvikling.

8.1. PLC-portal

8.2. Intra

8.3. Ny procedure for abonnementer

8.4. Fagudvalg

9. - Videndele lokalt.

9.1. PLC-portal

9.2. - Samlinger af ressourcer - aldersrettede linksamlinger, arbejdsrum m.m.

9.3. - Stille digitale ressourcer til rådighed.

9.4. - Fremstille vejledninger.

9.5. - Introducere elever til gratisprogrammer.

9.6. - Introducere elever til vores digitale abonnementer.

9.7. Egne små udviklingsprojekter

9.8. Ny procedure for abonnementer

9.9. Erfaringsindsamling iPad

10. - Inddrage elever.

10.1. Database over kompetencer

10.2. Mediepatrulje

11. - Vejlede elever.

11.1. - Undervisningsforløb ift. at anvende læringscentrets tilbud.

11.2. - Undervise og vejlede i gode søgestrategier, kildekritik, validitet, brug af oplysninger i eget materiale.

12. - få/have overblik over materialer - analoge som digitale.

12.1. Boghylden

12.2. Digitale dage og lign.

12.3. Ny procedure for abonnementer

13. - Fange signaler og gå foran.

13.1. Erfaringsindsamling iPad

14. - Udvikle vejledningssamtalen.

14.1. Ny procedure for abonnementer

15. - Opdatere vores viden om søgemaskiner og databaser.

15.1. Eksternt kursus

15.2. LærIT.dk

15.3. Internt kursus

16. - have fokus på integreret anvendelse af læremidler og redidaktisering af læremidler.

16.1. Ny procedure for abonnementer

17. - Undersøge ikke-didaktiserede ressourcer.

17.1. Medieguide.wikispaces.com

17.2. LærIT.dk

17.3. Lokale kurser

17.4. Erfaringsindsamling iPad

18. - Vejlede og sparre med alle brugere.

18.1. Ny procedure for abonnementer

18.2. Erfaringsindsamling iPad

19. - Fokusere på vejlederfunktionen og skoleudvikling.

19.1. Ny procedure for abonnementer

20. - Tage udgangspunkt i et bredt læringsbegreb og arbejde med mediealsidigheden.