Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Organisationsfaget af Mind Map: Organisationsfaget

1. Formelle træk

1.1. Mål

1.1.1. Målhirarki

1.1.2. Tidshorisont

1.1.2.1. Kortsigtet

1.1.2.2. Langtsigtet

1.1.3. Kontinuitet

1.1.3.1. Kontinuerlige

1.1.3.2. Defineret slutmål

1.1.4. Reele og symbolske mål

1.2. Strategi

1.2.1. Ekstern

1.2.1.1. Porters 3 generiske strategier

1.2.1.1.1. Porters 5 forces

1.2.1.2. Miles and Snows 4 stategier over det amerikanske marked

1.2.2. Intern - Ressourcebaseret tilgang har fokus på kernekompetencer

1.2.2.1. Fysiske ressourcer

1.2.2.2. Menneskelige ressourcer

1.2.2.3. Organisatoriske ressourcer

1.2.3. Blanding

1.2.3.1. SWOT-analyse

1.2.4. Effektivitet - Balanced Scorecard

1.3. Organisationsstruktur (Mintzberg)

1.3.1. Designparametre

1.3.1.1. Positioner

1.3.1.1.1. Jobspecialisering

1.3.1.1.2. Adfærdsformalisering

1.3.1.1.3. Træning og indoktrinering

1.3.1.2. Struktur

1.3.1.2.1. Enhedsgruppering

1.3.1.2.2. Enhedsstørrelse

1.3.1.3. Strukturkoblinger

1.3.1.3.1. Planlægning- og kontrolsystemer

1.3.1.3.2. Forbindelsesmekanismer

1.3.1.4. Beslutningssystemer

1.3.1.4.1. Vertikal decentralisering

1.3.1.4.2. Horisontal decentralisering

1.3.2. Strukturer

1.3.2.1. Maskinbureaukratiet

1.3.2.2. Fagbureaukratiet

1.3.2.3. Idéorganisationen

1.3.2.4. Den divisionaliserede form

1.3.2.5. Adhokratiet

1.3.2.6. Den simple struktur

2. Uformelle træk

2.1. Organisationskultur

2.1.1. Kulturperspektiver

2.1.1.1. Differentieringsmodellen

2.1.1.2. Integrationsmodellen

2.1.1.3. Fragmenteringsmodellen

2.1.2. (Rationalisme)

2.1.3. Funktionalistisme (Schein)

2.1.3.1. Kulturniveauer

2.1.3.1.1. Artefaktor

2.1.3.1.2. Værdier og normer

2.1.3.1.3. Grundlæggende antagelse

2.1.3.1.4. Tragten (Hermeutiske spiral)

2.1.4. Symbolisme

2.1.4.1. Definitioner

2.1.4.1.1. Fænomen

2.1.4.1.2. Symbol

2.1.4.1.3. Meningsdannelse

2.1.4.1.4. Virkelighed

2.1.4.1.5. Etos

2.1.4.1.6. Kulturmønstre

2.1.4.1.7. Metafor

2.1.4.1.8. Metonym

2.1.4.2. Spiralmodellen (Hermeneutiske spiral)

2.2. Magt og konflikt

2.2.1. Antagelser

2.2.1.1. Weber og Taylos (maskinbureaukrati)

2.2.1.2. Cyert og March (begrænset rationalitet)

2.2.2. Magtanvendelse

2.2.2.1. Åben

2.2.2.1.1. Tvangsmagt

2.2.2.1.2. Byttemagt

2.2.2.1.3. Overtalelse

2.2.2.2. Skjult

2.2.2.2.1. Manipulation

2.2.2.2.2. Strukturmagt

2.2.2.2.3. Normativ magt

2.2.2.2.4. Meningsmagt

2.2.3. Legitimering af magt

2.2.3.1. Legal autoritet

2.2.3.2. Karismatisk autoritet

2.2.3.3. Professionel autoritet

2.2.3.4. Traditionel autoritet

2.2.4. Magtbaser

2.2.4.1. Formel autoritet knyttet til jobfunktion

2.2.4.2. Kontrol over dagsordenen

2.2.4.3. Kontrol over viden og information

2.2.4.4. Kontrol over arbjdsopgaver

2.2.4.5. Personlige ressourcer

2.2.4.6. Netværk og alliancer

2.2.5. Former for konflikt

2.2.5.1. Synlige konflikter

2.2.5.1.1. Slås

2.2.5.1.2. Råben

2.2.5.1.3. Tagen fat

2.2.5.2. Usynlige konflikter (frustration)

2.2.6. Årsager til konflikter

2.2.7. Beslutningskvalitet

3. Omgivelser

3.1. Udfordringer

3.1.1. Afhængighed

3.1.2. Ydre pres

3.1.3. Usikkerhed

3.2. Tekniske omgivelser

3.2.1. Vertikal og horisontal integration, buffere, outsourcing, vækst...

3.3. Institutionelle omgivelser

3.3.1. Regulative

3.3.2. Normative

3.3.3. Kognitive

4. Organisationsadfærd og processer

4.1. Beslutninger

4.1.1. Definitioner

4.1.1.1. The Economic man

4.1.1.2. The administrative man

4.1.1.3. Normativ

4.1.1.4. Descriptiv

4.1.2. Beslutningsmodeller

4.1.2.1. 1. Organisationen som rationel aktør - N

4.1.2.2. 2. Regelmodellen - N

4.1.2.3. 3. Forhandlingsmodellen - D

4.1.2.4. 4. Kommunikativ rationalitet - N

4.1.2.5. 5. Inkrementel handling - D

4.1.2.6. 6. Organiseret hierarki - D

4.1.3. Symbolske beslutninger

4.1.3.1. Lederen tager beslutninger for at rykke først... Når ledelsen viser vejen følger de andre nemmere med.

4.2. Læring

4.2.1. Definitioner

4.2.1.1. Læring

4.2.1.2. Viden

4.2.1.3. Færdigheder

4.2.1.4. Stimuli

4.2.2. Individuel læring

4.2.2.1. Stimuls og reaktion

4.2.2.2. Kognitiv læring (kognitive kort)

4.2.2.3. Social læring

4.2.3. Organisatorisk læring

4.3. Ændring

4.3.1. Forandring sker inden for 4 variable - SPOT

4.3.2. Forandringsdimensioner

4.3.2.1. 1. Forandringsdrivkraft (Proaktiv og reaktiv)

4.3.2.2. 2. Forandringspres (Intern og ekstern)

4.3.2.3. 3. Forandringsintensitet (høj/lav tidspres. Evolution/revolution)

4.3.2.4. 4. Forandringsdybde (Isbjerg)

4.3.2.5. 5. Forandringskompleksitet (Rækkeviden... Intern/ekstern)

4.3.3. Planlægning af forandring

4.3.3.1. Lewis: Unfreeze, change, freeze

4.3.3.2. Kotters: 8-trins model

4.3.3.3. Dem der skal forandres

4.3.3.4. Typer af modstand

4.4. Kommunikation

4.5. Motivation og arbejdsindsats

4.5.1. Behovsteori

4.5.1.1. McClellans Behovsteori

4.5.1.2. Maslows Behovsteori

4.5.2. Forventningsteori

4.5.2.1. Herzbergs motivations- og hygiejnefaktorer

4.5.2.2. Bidrag og belønning

4.5.3. Jobudformning og motivation (Hackman & Oldham)

4.5.4. Fremgangsmåde for målstyring i organisationer

4.5.5. Medarbejderens tilknytning til organisationen

4.5.6. Udfordringer ved rekruttering

4.5.6.1. Rektrutere de rigtige

4.5.6.2. Motivere til høj indsats

4.5.6.3. Fastholde medarbejdere gennem jobtrivsel og tilknytning

5. Ledelse

5.1. Ledelsesroller

5.1.1. Interpersonelle

5.1.1.1. Galæonsfigur

5.1.1.2. Anfører

5.1.1.3. Forbindelsesled

5.1.2. Informationsroller

5.1.2.1. Overvåger

5.1.2.2. Informationsformidler

5.1.2.3. Talsmand

5.1.3. Beslutningsroller

5.1.3.1. Entreprenør

5.1.3.2. Kriseløser

5.1.3.3. Ressourcefordeler

5.1.3.4. Forhandler

5.2. Lederstile

5.2.1. Demokratiske og Autoritære

5.2.2. Demokratisk og Autoritære

5.2.3. Situationsbestemt

5.3. Teams

5.4. Værdibaseret ledelse

5.4.1. Institutionel ledelse

5.4.2. Transakions(ledelse) - Rationel

5.4.3. Transformationsledelse - Irrationel

5.5. Ledelse/Administration