enevælden i danmark

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
enevælden i danmark af Mind Map: enevælden i danmark

1. de gejstlige

1.1. de gejstlige var kirke folket. præsten og biskopper opgaver var at få ideer som kongen havde skrevet de skulle heller ikke betale skat.

2. bønderne

2.1. i middelaldern var der 90% bønderne. de havde ikke lig så gode rettigheder som de andre der ikke var bønderne.

3. adelen

3.1. adelen var på en måde kongen i enevælden pga. de havde lavet noget papir de skulle skrive under kongen og vis de gjorde noget de ikke måtte kunne de måske blive dræbt. der var tre forskellige adelen der var høj mellem lavadelen. det har en andet ret end andre. høj adelen var med til at bestemme politiken i danmark. høj adelen bestemmete på en måde moden dengang.adelen skulle ikke betale skat.

4. borgerne

4.1. Borgerne blev også kaldt for den tredje stand. De stod over bønderne men under adelen og de gejstlige.

5. kongen

5.1. kongen ham der bestemte næsten det hele men det var adelen der forlanget kongen noget men der var kun en over kongen og det var gud.