Enevælde i Danmark

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Enevælde i Danmark af Mind Map: Enevælde i Danmark

1. Adelen Adelen var en lille, men meget priviligeret gruppe i samfundet. Adelen var opdelt i tre mindre grupper: høj-, mellem- og lavadel. Man var født adelig.

2. Gejstligheden De gejstlige var kirkens folk, dvs. præster og biskopper.

3. Borgerne Borgerne blev også kaldt for den tredje stand. De stod over bønderne, men under adelen og de gejstlige.

4. Bønderne I Middelalderen var ca. 90 procent af befolkningen bønder. I Renæssancen boede ca. 80 procent fortsat på landet og levede af at dyrke deres marker. Bønderne udgjorde den fjerde stand. Standen inkluderede ud over bønderne også fattige, karle og landarbejdere.

5. KONGEN BESTEMMER I LANDET.