Enevælde i Danmark

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Enevælde i Danmark af Mind Map: Enevælde i Danmark

1. det var kongen der bestemte

2. De gejstlige

2.1. de gejstlige var kirkens folk, det vil sige præster og biskopper.

3. Kongen

4. Adelen

4.1. Adelen var født adelig.

4.2. Adelen var en lille gruppe i samfundet, der er delt op i tre mindre grupper, høj-, mellem- og lavadel.

5. Borgerne

5.1. hvis du ikke var født i byen skulle du lave en borger-ed, og du blev ikke bare borger ved at flytter til byen.

6. Bønderne

6.1. Bønderne havde forpligtelser, og var 90% af befolkningen var bønder i middelanderen.