Psykisk arbejdsmiljø

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Psykisk arbejdsmiljø af Mind Map: Psykisk arbejdsmiljø

1. Stress

2. Arbejdsbyrde, fordeling af opgaver

3. Fysiske rammer, lys, kontorplads, cykel/bil osv.

4. Social kapital - sociale og faglige relationer

5. Krav

6. Ressourcer

7. Kompetencer

8. Mulighed for faglig og personlig udvikling

9. Måden vi taler på til hinanden, om hinanden, ift. borger og opgaver

10. Måden vi opfører os på

11. Arbejdskultur

12. Samarbejde med ledelsen

13. Kolleger - sammenhold - samarbejde

14. Arbejdsglæde

15. Standarder for intro af nye

16. Hvordan man har det med sig selv

17. At kunne og måtte sige fra

18. Trivsel

19. Værdier: Retfærdighed, tillid