Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Begrebsoversigt af Mind Map: Begrebsoversigt

1. Branding

1.1. Positionering

1.1.1. Basis for branding. Skabe en støre markedsposition, blive mere kendt/anerkendt af brugerne.

1.2. Brand Equity

1.2.1. Har et firma/brand en høj brand equity, kan man få forbrugeren til at købe noget (et produkt) uden at have afprøvet det på forhånd pga. brandet

1.3. Symbolik

1.4. Semiotik

1.4.1. Læren af tegn: Vi er vandt til tons vis af tegn i dagligdagen. Fx har man indlært betydning af skilte osv...

1.4.2. Se: http://da.wikipedia.org/wiki/Semiotik

1.5. Overfloading

1.6. Ubevidst påvirkning / skjult reklame

1.6.1. En branding strategi der sikre monopol på markedet. Primært anvendt af store brands (Carlsberg, Mc D, Coca Cola mm.) da det er en ekstrem dyr metode!

1.6.2. Fleste dele af reklame påvirkningen sker ubevidst. Fx får vi lyst til is når vi oplever solskinsvejr, selvom det mest nødvendige og basale ville være at drikke en tørstlindrende væske.

1.6.3. Se: http://www.youtube.com/watch?v=EC7VLjIw8hY&feature=related

1.7. Storytelling

1.7.1. En strategi hvor man tildeler et produkt/brand en historie. Fx kobekød: det stammer stadig fra en ko, men koen er jo blevet masseret og fodret særlige kornblandinger og drukket mørk øl = det kan sælges for mere!

1.7.2. Relevant for grupper med FAIRTRADE. Det er ikke bare en banan, men en banan der er produceret etisk korrekt!

1.7.3. Se: http://www.youtube.com/watch?v=Vr9adE55MzI

1.8. Simple branding defination. Se: http://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk&feature=related

2. Målgruppeanalyse / Segmentering

2.1. Segmentering: At dele mennesker (modtagere) op i kategorier der afspejler deres så vidt mulige individuelle karakteristika.

2.1.1. 1. Geografisk segmentering - baseret på placering som hjem-adresser;

2.1.2. 2. Demografisk segmentering - baseret på målbare tal, som for eksempel alder eller indkomst;

2.1.3. 3. Psykografisk segmentering - baseret på livsstil præferencer, såsom at være byboere, kæledyr eller kærester.

2.1.4. Analyse værktøj som fx SMOK-analyse

2.1.4.1. • S – størrelse • M – muligheder • O – omkostninger • K – konkurrence

2.1.4.2. Se: http://tinyurl.com/7p2h4nw

2.2. Livstilsanalyse

2.2.1. Overordnet segmentering... Fungere dog ikke i praksis da de er meget overfladiske - men velanvendelige til skole brug, grundet tilrådige resurser i analysen.

2.2.2. Minervamodel

2.2.3. Gallupkompas

3. Medie / kanal

3.1. Socialemedier

3.1.1. Affiliate(marketing)

3.1.1.1. Sponsoraftaler

3.1.2. Behavioral targeting:

3.1.2.1. Tilpasning af annoncer ud fra brugerens færden på nettet. I forhold til interesser og gøremåder mm...

3.1.2.2. Tracking: det at ens færden på nettet afgør annonce indhold.

3.1.2.3. Tjenester som: Google adsense/adwords, Clicksor, Adbrite, Luminate osv.

3.1.3. Viralmarkedsføring

3.1.3.1. Mund til mund markedsføring - modtagerne fungere som afsendere, de sørger selv for at vidersende kampagnen til vender og bekendte. Hvis de finder den interessant eller underholdene nok velogmærket.

3.1.3.2. Eks. http://www.youtube.com/watch?v=SyRvzeNuqa4

3.2. Tv

3.2.1. Spots

3.2.1.1. Dyrt, Store reklamekampagner sværere at målrette + Envejs kommunikation (ikke indbygget feedback)... Dog stor synlighed og dermed Image-skabende (branding)

3.2.2. Productplacement

3.2.2.1. Fx sponsorere Omega at James Bond skal have et omega ur.

4. Markedsanalyse

4.1. Kvantitativ

4.1.1. Undersøgelse / data indsamling via optælling

4.1.2. Data Mining

4.1.2.1. Hvor mange køber Ajax rengøringsmiddel frem for konkurrentens CillitBang

4.1.3. Garbology

4.1.3.1. Undersøgelse af hunstandes skrald, for at finde hvilke produkter der købes forskelligesteder...

4.1.3.2. Ikke tilladt i Danmark

4.1.4. Spørgeskemaer

4.2. Kvalitativ

4.2.1. Personlig orienteret data indsamling, vha interviews eller anden form for oral kommunikation mellem mindst 2 aktøre.

4.2.2. Ikke så bred analyse som kvantitav, men langt mere autentiske resultater, da der anvendes face to face kommunikation.

4.2.3. Fokusgrupper

5. Journalistik

5.1. Formidling

5.2. Nyhedskriterier

5.3. Genre

5.3.1. Notits

5.3.1.1. Kort og hurtigt informerende lille artikel

5.3.2. Referat

5.3.3. Interview

5.3.3.1. Personcentrerede; Den interviewede som fokuspunkt - kilden er også emnet.

5.3.3.2. Emnecentrerede; Fokus på en sag. Den interviewede har derfor blot noget med sagen at gøre eller et specifikt synspunkt.

5.4. Fortællemodeller

5.4.1. Nyhedstrekanten

5.4.2. Featurehjulet

6. Design

6.1. Farver

6.1.1. RGB

6.1.1.1. Publicering til skærm anvendelse

6.1.1.2. Standard 72 Pixels Per Inch

6.1.2. CMYK

6.1.2.1. Anvendes ved tryk

6.1.2.2. Standard 300 Pixels Per Inch

6.2. Farvesymbolik / Farvelære

6.2.1. Betydning af farver

7. Blandede modeller

7.1. Ansoftmatrix