Børn med autisme

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Børn med autisme af Mind Map: Børn med autisme

1. Retslig regulering

1.1. Rets- og skønsprincippet

1.2. Paragraf 50 undersøgelser

1.3. Proportionalitetsprincippet

1.4. GDPR og retssikkerhedsloven

1.5. SLV. LBK 1287 af 2808/2020 barnets lov og hjælp psykiske lidelse paragraf 1 og 11 Afsnit 2, kapitel 2. Kapitel 3

2. Socialt arbejde historie ift. autisme

2.1. Velfærdssamfundets udvikling

2.2. Årsagsforklaringer på et sociale problem

2.3. Krydspres - socialrådgiveren er presset

2.4. Hvornår er autisme blevet anerkendt som social problem

2.5. Kravgørelsesprocessen

2.6. Bundesen, hvad er et social problem

2.7. Mødrehjælpen

2.8. 1880'er ebstrup - nye lovgivninger

2.9. Steinckes reforrm

2.10. Bistandsloven 76 - diagnoser blev anerkendt

2.11. Drømmen om velfærdsstaten - var det virkelig bedre i gamle dage?

2.12. Fra tvang til menneskerettigheder

2.13. Dagens overblik: Regeringen vil sikre flere anbringelser med ny "barnets lov"

3. Samfundsfag

3.1. New public management

3.2. Handlingsrationaler

4. Etik

4.1. Konsekvensetikken

4.2. Diskursetikken

4.3. Pligtetik (rettigheder, procedure) side 79-80 i etik bogen

5. Psykologi

5.1. Eriksons udviklingsfaser

5.2. Sorg og kriser, traumer - hvordan påvirker det forældrene at have et barn med autisme

5.3. Læringsterioer - børn

5.4. Læringsteorier - egen læring

6. Borgerindragelse

6.1. Konflikt teori