Hvad er det etiske dilemma, når unge mennesker føler, at de skal leve op til nogle kropsidealer, ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvad er det etiske dilemma, når unge mennesker føler, at de skal leve op til nogle kropsidealer, og ikke vil gå i bad efter idræt, og hvordan kan man arbejde mod en mulig løsning? af Mind Map: Hvad er det etiske dilemma, når unge mennesker føler, at de skal leve op til nogle kropsidealer, og ikke vil gå i bad efter idræt, og hvordan kan man arbejde mod en mulig løsning?

1. Etik

1.1. Nytteetik

1.2. Dydsetik

1.3. Dirskursetik

1.4. Etiks refleksions model

2. Identitet

2.1. Anthony Giddens

2.1.1. Senmoderne samfund

2.1.1.1. Sociale medier og påvirkning på elevers kropidealer

2.2. Michel Foucault

2.2.1. Subjektivering

2.3. Thomas Ziehe

2.3.1. Ontologisk sikkerhed og undgår diffus angst

3. Perspektivering

3.1. Er det en god måde at lære elever om demokratiets regler og medborgerskab gennem problemet, så man tager dilemmaet op på makroniveau?

3.1.1. Repræsentativ demokrati

3.1.1.1. Elevers synspunkter til problemet

3.2. Kan fraværet fra bad efter idræt skyldes religion eller seksualitet blandt minoriteter?

3.2.1. Minoritet og majoritet

3.2.2. Religion

3.2.2.1. Islam

3.2.2.1.1. Awra - Et skjult og hemmeligt sted

3.2.3. Seksualitet

3.2.3.1. Homoseksualitet

3.3. Kan menneskerettighederne spille ind her?

3.3.1. Åndsfrihed og ligeværd

3.4. Hvad står der i beskrivelsen af faget fra undervisningsministeriets side?

3.4.1. Det forventes at elever går i bad

3.5. Er der inklusion?

3.5.1. Prøve at integrerer

3.5.1.1. Assimilation og segregation

3.5.1.2. Minoritet og majoritet

3.5.1.3. Relationel majoritet

3.6. Hvad kan man sige om problemet ud fra folkeskolens formålsparagraf?

3.6.1. Deltagelse, medansvar, rettigheder, pligter, åndsfrihed, ligeværd og demokrati.