geologiske processer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
geologiske processer af Mind Map: geologiske processer

1. smelt

2. magma

2.1. der er lava men det er stadigvæk under jorden

3. endogene

3.1. det er ting der sker under jorden

4. eksogene

4.1. det er ting det sker over jorden

5. sedimenter

5.1. aflejring af løse partikler

6. diagenese

7. kompaktering

7.1. det er når noget bliver klemt nok sammen så det bliver en

8. cementering

8.1. det er en kemisk forbindelse som laver cement

9. krystalisering

9.1. det er når atomer går sammen

10. forvitring

10.1. det er når forskellige ting ødelæger den samme ting

11. fysisk forvitring

11.1. det er når noget fysisk men ikke i live ødelæger sten

12. biologisk forvitring

12.1. det er når planter og dyr ødelæger ting

13. erosion

13.1. det er når sedimenter flydes

14. sedimentering

14.1. det er hvor det ender

15. kemisk forvitring

15.1. det er når havet etcer det væk