Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ideologier af Mind Map: Ideologier

1. Socialisme

1.1. Menneskesyn

1.1.1. Yde efter evne og nyde efter behov

1.2. Syn på staten

1.2.1. Demokratisk socialisme ønsker statsregulering af økonomien, stort statsapparat/offentlig sektor, stor omfordeling (høj skat), økonomisk & politisk lighed

1.2.1.1. På kort sigt er staten nødt til at spille en stor rolle, for at sikre retfærdighed. (proletariatets diktatur)

1.2.1.2. —På lang sigt skal staten spille en stadig mindre rolle i samfundet, der skal styres af menneskers fornuft og gensidig solidaritet. (kommunisme og statens bortvisning)

1.3. Samfundsopfattelse

1.3.1. Fællesskab er i centrum

1.3.2. Arbejderklassen er samfundets fundament

1.3.3. Søger økonomisk lighed

1.4. Kommer som et opgør mod liberalismes økonomiske system

2. Liberalisme

2.1. Menneskesyn

2.1.1. Alle mennesker er født lige og frie

2.1.2. Individets frihedsrettigheder er i fokus

2.2. Syn på staten

2.2.1. Kritisk overfor statslig regulering

2.2.2. Man ønskede mindst mulig indblanding fra staten vedr. økonomi og borgerenes liv

2.3. Samfundsopfattelse

2.3.1. Ressourcerne i samfundet fordeles med udgangspunkt i udbud & efterspørgsel.

2.4. 1789 som følge af den franske revolution

3. Konservatisme

3.1. Menneskesyn

3.1.1. Mennesket har en begrænset fornuft og kan tage fejl

3.2. Syn på staten

3.2.1. Afgrænset og afbalanceret

3.2.2. Skal sikre den kulturelle arv

3.3. Samfundsopfattelse

3.3.1. Ønsker en mere traditionel styreform

3.3.2. Gud, konge og fædreland

3.4. Slut 1700-tallet, start 1800-tallet. Kommer som reaktion på liberalismen