min læring

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
min læring af Mind Map: min læring

1. målrettet

1.1. synlige mål

1.1.1. hvad skal jeg kunne...

1.1.2. hvordan skal jeg kunne gøre for...

2. læringprocessen

2.1. viden

2.1.1. forståelse

2.1.2. teori

2.1.3. grundlæggende

2.2. færdigheder

2.2.1. anvendelse

2.2.2. kunne gennemføre

2.3. kompentencer

2.3.1. superbruger

2.3.2. opnå højere niveau

2.3.3. pratik

2.4. holdninger

2.4.1. at tage stilling til

2.4.2. analysering

2.5. adfærd

2.5.1. at kunne finde sin måde for at handle på

2.5.2. ændre arbejdeprocessen efter ny viden

3. selvevaluering

3.1. feedfack

3.1.1. hvad er mit mål?

3.1.2. hvorlangt har jeg nået?

3.1.3. hvordan kommer jeg videre?

3.2. refleksion

3.2.1. refleksionshjulet

3.2.1.1. beskriv

3.2.1.2. uddyb

3.2.1.3. evaluer

3.2.1.4. forstå

3.2.1.5. analyse

3.2.1.6. handl

3.3. logbog

3.3.1. baseret på refleksionshjulet

3.4. portfolio

3.4.1. samlering af arbejdsresultater

3.5. mindmap

3.5.1. selvstudie

3.5.2. gruppearbejde

3.5.3. ideer

4. undervisningsmiljø

4.1. fysisk

4.1.1. indretning

4.1.2. møbler

4.1.3. lokaler

4.2. psykisk

4.2.1. god stemning

4.2.2. underviser og grupper

4.2.3. kommunikation

4.3. æstetisk

4.3.1. aktiviteter

4.3.2. socialt

4.3.3. elevråd osv.

5. undervisning

5.1. at være praktisk

5.2. i form af sammenarbejde

5.3. informationssøgning

5.3.1. bøger

5.3.2. internat

5.3.3. statistisk hjemmesiden

5.3.4. FOA fagforening

5.3.5. kildekritik-still spm til kilder

6. formidling

6.1. mundtlig fremmlæggelse

6.1.1. ved brug af virkemidler

6.1.1.1. talekort- prezi

6.1.1.2. film--sway

6.1.1.3. quiz

6.2. vidensdeling

6.2.1. dokumenter-google drev og dropbox

6.2.2. digital opslagstavle- padlet