Nordea - KP og VIA

Samarbejde mellem KP og VIA om Nordeaprojekt

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Nordea - KP og VIA af Mind Map: Nordea - KP og VIA

1. Indhold

1.1. Styrke faglig stolthed i eud

1.1.1. Praksisfaglighed

1.1.2. Kropslig læring

1.1.2.1. Sanselige læreprocesser

1.1.2.2. Æstetiske læreprocesser

1.1.2.3. Kommunikative lærerprocesser

1.1.3. Styrke faglig stolthed ved at knytte skole- og praktikdel sammen

1.1.4. Bæredygtighed og verdensmål

2. Funding

2.1. Knytte til diplommodul

2.1.1. Fagligt entreprenørskab

2.1.2. Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

2.1.3. Kursusafgiften dækkes af projektet, mens skolerne betaler for at deltagerne kan gå til eksamen

2.2. Hente finansiering i andre fonde

2.2.1. Fonden for entreprenørskab

2.2.2. Dansk Industri

2.2.2.1. At tiltrække flere til eud

2.2.3. Danske Erhverv

2.2.4. SMVDanmark

2.3. Frikøb på skoler

2.3.1. Skolerne får betalt udviklingstid, men den almindelige forberedelse er egenfinansiering

2.4. VIA/KP

2.4.1. Frascatimidler

2.4.2. Timepris 1120 kr. som udløser flere timer til gennemførelse af projektet.

3. Formidling

3.1. Podcast

3.2. Videoer

3.2.1. Video og materialer fra tidligere projekter

3.2.2. Nye videoer

3.3. Guides til undervisere

3.4. Formidlingskanaler

3.4.1. Danske Erhverv

3.4.2. DEG

4. Målgrupper

4.1. Elever i eud

4.2. Forældre

4.3. Vejledere i eud, UU-vejledere

4.4. Undervisere i eud

5. Formål

5.1. Styrke kendskabet til eud hos elever og forældre

5.2. Tiltrække flere elever til eud

5.2.1. Unge fra 9-10. klasse

5.2.2. Unge mellem 18-25

5.2.3. Voksne