Didaktisk relationsmodel

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Didaktisk relationsmodel af Mind Map: Didaktisk relationsmodel

1. Læringsmål

1.1. Styre elevernes naturvidenskabelige dannelse

2. Læringsforudsætninger

2.1. Kravene skal være realistiske

2.1.1. Skal ligge mellem det psykiske

2.1.2. fysiske

2.1.3. sociale ressourcer

2.1.4. intellektuelle og holdningsmæssige forudsætninger

2.1.5. viden og færdigheds forudsætninger

2.2. Redskaber til indblik i elever

2.2.1. Tv-program

2.2.2. multiple choice

3. Rammefaktorer

3.1. Fællesmål

3.2. Folkeskoleloven

3.3. Kommunens styrelsesvedtægt

3.4. Skolens Rammebetingelser

3.5. Fysiske rammer

3.5.1. Lokaliteter

3.5.2. Økonomi

3.6. Undervisningsmateriale

4. Mål

4.1. Formål

4.1.1. Udtrykkes i folkeskoleloven

4.2. Læreplanmål

4.2.1. Fællesmål for faget biologi

5. Indhold

5.1. 1. Formål

5.2. 2. Læreplanmål

5.3. 3.Læringsmål

5.3.1. Personlig udvælgelse

5.3.1.1. Wolfgang Klafkis

5.3.1.1.1. Eksemplariske betydning

5.3.1.1.2. Nutidsbegrebet

5.3.1.1.3. Fremtidsbetydning

5.3.1.1.4. Det valgte emnes struktur

5.3.1.1.5. Tilgængelighed

6. Læringsprocessen

6.1. Konstruktivistisk opfattelse i de enkelte dele af undervisningsforløbet

6.1.1. 1 .del

6.1.1.1. Kortlægning af begrebsverden

6.1.1.2. Opmuntres til at komme med indput

6.1.2. 2. del

6.1.2.1. Aha-oplevelse

6.1.2.2. Modificering af første del

6.1.2.3. Bruger udmiddelbare oplevelser til at lære begreber

6.1.3. 3. del

6.1.3.1. Brug af faggaglige ord gennem sociale øvelser

6.1.3.2. Ser at de kan besvare spørgsmål ved brug af ny viden

6.1.4. 4 .del

6.1.4.1. Erfare at det, som de lærer, bliver brugt i verden

6.1.4.2. Bygge videre på relevansen af det de lærer

6.1.5. 5. del

6.1.5.1. Tager stilling til emnet

6.1.5.1.1. Bruger deres nye viden som argumentation

7. Vurdering

7.1. Vurderes løbende

7.1.1. Diagnostisk vurdering

7.1.2. Formativ vurdering

7.1.2.1. For at kunne tilpasse forløbet alt efter hvor børnene står interlektuelt

7.1.3. Summativ vurdering