Læring

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Læring af Mind Map: Læring

1. Er forbundet med tænkning og med at den lærende får tro på værdien af egen tænkning (s.312)

2. Kontinuerlig proces, og ny læring må bygge på kendt viden, (HJK) (s.312)

3. Er en individuel proces, men må knyttes til meningsfulde helheder (samarbejde m/lærer/andre elever)(s.313)

4. Drejer sig om tilegnelse eller konstruktion af kundskaber, færdigheder og handlemåder, altså at individet opnår ny kapacitet (s.317)

5. Er målet. Undervisning og andre aktiviteter er midlerne. (s. 335, Illeris).

6. Er en integreret del af livet. En stor del af læring sker af sig selv, uden at vi selv eller andre har bestemt det. (s. 335, Illeris)

7. Vil være forskellig, da vi har forskellige forudsætninger og for-forståelser. Hvordan "hænger det nye sammen" med kendt viden/forståelse. Illeris, (s.338)

8. Kan deles ind i 4 læringstyper: Kumulativ/Assimilativ/Akkomodativ/Transformativ (s.342-44, Illeris)

8.1. Skolen/Undervisningen kan ikke bestemme, hvilken læringstype eleven aktiverer, men undervisningen kan lægge op til de forskellige læringstyper. (s. 344, Illeris)

9. "Må forstås som enhver nogenlunde varig ændrig af menneskelige kapaciteter, der ikke er forårsaget af biologisk modning eller aldring" (Illeris 2002)

10. Læringstrekanten: Samspilsproces mellem individ og omverden og den individuelle tilegnelsesproces, der omfatter læringens indhold og drivkraft. Det hele omkranset af og overordnet bestemt af det samfund, som læringen foregår i. (s. 340, Illeris)

11. Sker overalt (s. 312)