Fritidspost (NRS Åben)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fritidspost (NRS Åben) af Mind Map: Fritidspost (NRS Åben)

1. Fordele/ulemper

1.1. Fordele

1.1.1. Væsentlig styrkelse af fritidsområdet

1.1.2. Sikring af at aktiviteter gennemføres

1.1.3. Bedre udnyttelse af ressourcer

1.1.4. Styrkelse af bemanding i ydertidspunkter

1.1.5. Styrkelse af den dynamiske sikkerhed

1.1.6. Posten kan indregnes i vagtplanen

1.1.7. Posten kan give afveksling ift afd.tjeneste

1.1.8. Heldagspost kan tilgodese særbehov

1.1.9. Ledelse udenfor normal arbejdstid indfases

1.2. Ulemper

1.2.1. Færre timers dækning af kørsel

1.2.2. CV-personale får ændret arbejdstid

2. Økonomi (antal timer pr. uge)

2.1. Før

2.1.1. Kørepost: 77

2.1.2. Læder: 3

2.1.3. Net-café: 3

2.1.4. Green Card: 12

2.1.5. I alt: 95

2.2. Efter

2.2.1. Kørepost: 52

2.2.2. Fritidspost: 36

2.2.3. Ledelse: 0 (6)

2.2.4. I alt: 88

2.3. Overskud

2.3.1. Uden sygdomsdækning: 7/uge, 364/år

2.3.2. Med sygdomsdækning: 19/uge, 988/år

2.3.3. "Dynamisk overskud" - jo mere fritid des mere "overskud"

3. Opbygning

3.1. Kørepost

3.1.1. Heldagspost: 8-15.24

3.1.2. Weekends: besøgspost 8-15.24

3.2. Fritidspost

3.2.1. Arbejdstid: 15.30-21.30

3.2.2. Arbejde kan kombineres med sagsbehandling

3.2.3. Fritids-aktivitet obligatorisk

3.2.4. Der kan flexes fra 14.30-15.30 ved kombination med formiddag

3.2.5. Besættes af interesserede

3.2.6. Besættes ikke når ovm er på arb. aften

3.2.7. Evt. forefaldende opgaver

3.2.8. Evt. dækning af 2. sygedag - max 1 gang pr. uge

3.3. Afdelinger

3.3.1. Fuld bemanding 7-21.30

3.4. Ledelse - aften

3.4.1. 1 dag om ugen arbejdes fra 15.30-21.30

4. Overblik

4.1. Forslag: Peter Karbo

4.2. Oprettelse af fritidspost, der dagligt står for fritidsaktiviteter i anstalten

4.3. Hovedformål: At styrke fritidsområdet og mindske det aktuelle brug af flex-timer i "overnorm"

4.4. Stor mulighed for udbygning af det nuværende aktivitets-niveau

4.5. Ændring af nuværende praksis: oprettelse af 6 timers fritidspost, begrænsning af Kørepostens arbejdstid, ledelse udenfor almindelig arbejdstid