Næringsstoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Næringsstoffer af Mind Map: Næringsstoffer

1. Kulhydrater

1.1. monosakkarider: Hoved-byggestenen

1.1.1. 1 sukkerenhed

1.2. Polysakkarider: Mange monosakkarider = bundet sammen til ét stort molekyle.

1.2.1. ( de 3 vigtigste polysakkarider)

1.2.1.1. Cellulose

1.2.1.2. Stivelse

1.2.1.3. Glykogen

1.2.2. 10+ sukkerenheder

1.3. Disakkarider: Monosakkarider x2

1.3.1. 2 sukkerenheder

1.4. Oligosakkarider

1.4.1. 3-10 sukkerenheder.

2. Fedstoffer

2.1. Glycerider: glycerol og 1-3 fedtsyrer.

2.1.1. monoglycerider (1 fedsyrer)

2.1.2. Diglycerider (2 fedtsyrer)

2.1.2.1. Mættede fedsyrer - uden dobbeltbindinger

2.1.2.2. Umættede fedtsyrer - 1+ dobbeltbindinger

2.1.2.2.1. Dobbeltbinding: Mono og poly umættede fedtsyrer.

2.1.3. Triglycerider (3 fedtsyrer)

3. Vitaminer

3.1. VandOpløsende ( B, C )

3.1.1. Daglig tilførelse - obverses i begrænset mængder i kroppen.

3.1.1.1. Det udskiftes når man tisser.

3.2. Fedtopløsende ( A, D, E, K)

3.2.1. Opbevares i kroppens fedtdepoter (lever og fedtvæv )

4. Proteiner

4.1. Aminosyrer

4.1.1. Aminodel (NH2)

4.1.1.1. Hydrogen

4.1.1.2. Netrogen

4.1.1.3. Hydrogen

4.1.2. Syredel (COOH)

4.1.2.1. Oxygen-Hydrogen

4.1.2.2. Carbon

4.1.2.3. Oxygen

5. Mineraler (uorganiske grundstoffer)

5.1. Makrominiraler

5.2. Mikromineraler

6. Vand

6.1. Kemiskformel: H2O