Dagsorden til mediepilotmøde d. 20 august

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Dagsorden til mediepilotmøde d. 20 august af Mind Map: Dagsorden til mediepilotmøde d. 20 august

1. Projekt i 10. kl.

2. 500 mio puljen

3. KMDs seneste rapport

4. Oplæg " Hvor er vi nu" - status lige nu.

4.1. Store idedag 2.0. - følger vi op på ideerne?

4.2. Medialiseringskursus 3.1 - hvad er gør vi efterfølgende?

4.3. Ordtilbillede - efter projektår 1

4.4. "Den digitale skole" Soc. Dem. Konference om den digitale skole i overskrifter. Hvad gør andre og kan vi lære af det?

4.4.1. Undervisningsminister Christine Antorini

4.4.1.1. Skabelsesorienteret dannelse

4.4.2. Jeppe Bundsgaard

4.4.2.1. Elevaktivt arbejde med produktmål

4.4.2.2. 4 C modellen

4.4.2.2.1. Learning and innovation skilles

4.4.2.3. 1:1 - et skræmmebillede ?

4.4.2.3.1. "En computer per elev bør være et 
skræmmebillede" citat Jeppe Bundsgaard .

4.4.3. Højby skole

4.4.3.1. Klar og præcis plan for udvikling på skolen mht. Til brug af medier

4.4.3.2. Ledelses bestemt udvikling

4.4.4. Bornholms efterskole

4.4.4.1. 4 dogmer

4.4.4.1.1. Ingen klasser

4.4.4.1.2. MacBook erstatter skoletasken

4.4.4.1.3. Alle lærer og elevoplæg er digitale

4.4.4.1.4. Der arbejdes projektorienteret og tværfagligt

4.4.5. Danmarks lærerforening ved Anders Bondo

4.4.5.1. Invitation til samarbejde

4.4.5.2. Lærerne nye rolle - fra formidler til vejleder

4.4.6. Dansk IT

4.4.6.1. Skaberkompetencer

4.4.6.2. Brugerkompetencer

4.4.6.3. Samarbejde med det lokale erhversliv

4.4.6.3.1. Hvilke kompetencer skal fremtiden elever have og hvordan understøtter vi bedst den udvikling.

4.5. Mediiepatruljer på skolerne - hvor langt er vi og hvilke erfaringer har vi?

5. Hvilke råd og vejledning giver vi til skolelederne udfra de erfaringer vi har fået?

5.1. Hvidbog

5.2. Et bud på en organiseringsstruktur

5.3. Mindmap brainstorm. Mediepiloterne spiller bolde i luften.

5.4. Mediepatruljer - hvordan udvikler vi ordningen.

5.5. Mediepatruljer - nu med lærere?

5.6. Ny organisering på it og Bib området

6. Mesterlærekatalog

7. Nyt udviklingsprojekt i BIB regi??