Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mit nye mindmap af Mind Map: Mit nye mindmap

1. Kongens status og rolle

1.1. Lige under Gud

1.2. Han bestemte det hele-en slags diktator

1.2.1. Lovgivende

1.2.2. Udøvende

1.2.3. Dømmende

1.3. Gud havde bestemt hvem der skulle være konge.

2. Gejstelighedens status og rolle

2.1. Kirkens folk

2.2. Fastholde samfundsstrukturen

3. Adelens status og rolle

3.1. Sørge for soldater til kongens hær

3.2. Skulle ikke betale skat

3.3. Store jordbesiddere

4. Borgerskabets status og rolle

4.1. Håndværkere

4.2. Handlende/købmænd

5. Bøndernes status og rolle

5.1. Dyrkede jorden, sørgede for føde til resten af samfundet

5.2. Betalte skat

5.2.1. Tiende til kirken

5.2.2. Skat til kongen

5.2.3. Leje til adelen