Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Drivhuseffekten af Mind Map: Drivhuseffekten

1. Drivhusgasser

1.1. Kuldioxid CO2

1.2. Methan - CH4

1.3. Lattergas - NO2

1.4. Ozon - O3

1.5. Vanddampe -H2O

2. Den menneskabte drivhuseffekt

2.1. Afbrænding af fossile brændstoffer

2.2. Temperaturstigninger

3. Den naturlige drivhuseffekt

3.1. Solens indstråling og udstråling

3.1.1. Albedo

4. Kulstofkredsløbet

4.1. Biosfæren

4.2. Hydrosfæren

4.3. Lithosfæren

4.4. Atmosfæren