Abstrakt: Skovmand, K & Tanggaard, L. (2020). Lær. I: Hvad taler vi om, når vi taler om at lære

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Abstrakt: Skovmand, K & Tanggaard, L. (2020). Lær. I: Hvad taler vi om, når vi taler om at lære af Mind Map: Abstrakt: Skovmand, K & Tanggaard, L. (2020). Lær. I: Hvad taler vi om, når vi taler om at lære

1. For-viden

1.1. Jeg glæder mig til at dykke ned i nogle centrale begreber fra formålsparagraffen, da jeg har læst den mange gange efterhånden.

2. Centrale budskab

2.1. Vi skal ikke lære at lære, men lære af at lære.

2.2. Det er mennesker der er output'et af folkeskolen, ikke kun læring.

2.3. Kundskaber og færdigheder er det grundlæggende i formålsparagraffen. De tjener nogle formål, der indgår i et indbyrdes spændingsfelt: Uddannelse vs. Lærelyst Kulturel selvfortrolighed vs. Interkulturel empati Samspil med natuten vs. Alsidig udvikling

2.4. Motiver til at lære af lyst, så bliver man lærevillig og har nemt ved det.

2.5. Det er vigtigt at lære "at holde ud", det er noget man også kan bruge efter skolen. Selvom alt ikke er lige spændende er det en vigtig egenskab at lære.

2.6. Fordybelse skal mærkes igennem undervisningen ikke igennem eleverne selv.

2.7. Det at lære er at tænke, så eleverne skal finde glæde ved at tænke selv. Skolens vigtigste opgave er at sørge for at den samtale eleverne har med sig selv ikke bliver selvoptaget, men de skal møde en forskellighed.

3. Færdigheder og viden

3.1. Modulets læringsmål

3.1.1. Denne tekst vedrører helt klart færdighedsmål 1 - "Kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i forhold til folkeskolens formål". Og vidensmål 1 - "Viden om almen- og digital dannelse i skolen med afsæt i skolens formålsparagraf".

3.2. Mit undervisningsfag

3.2.1. I Fælles Mål for engelsk står bl.a. at Eleven har viden om kulturs betydning for forståelse af sig selv og andre." - her kom teksten bl.a. ind på betydningen af at elever møder en forskellighed, der gør at de kan komme til syne i verden.

3.3. Folkeskolens formål

3.3.1. Hele denne tekst var en gennemgang af begreberne og formuleringerne i formålsparagraffen.

4. Refleksioner over personlig læring og læreridentitet

4.1. Jeg lærte at når jeg planlægger min undervisning skal jeg spørge mig selv om det indhold og de aktiviteter jeg tager med, om det har en funktion i forhold til formålet med folkeskolen. Jeg skal kunne begrunde mit valg.

4.2. Min opgave som lærer er at planlægge og tilrettelægge indhold så at eleverne bliver engagerede. Det er min opgave! Jeg skal hjælpe eleverne til at se hvad de "får ud af" at lære det, så vil de også få mere lyst til at lære.

4.3. En anden vigtig pointe jeg tager med mig er at det er igennem undervisningen at eleverne skal mærke fordybelsen og virkelysten. Det er altså hos mig og i den undervisning jeg planlægger at ansvaret for fordybelse ligger.