Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Reformationen af Mind Map: Reformationen

1. Christian 3.

1.1. født 1503- død 1559

1.2. regerede 1534-1559

1.3. Han indførte Reformation i Danmark

2. Medvirkende årsager til bruddet med den katolske kirke

2.1. Opfindelsen af bogtrykkerkunsten i 1455 gjorde at folk fik mere viden-

2.2. Universiteterne opstod og det betød, at der var 3 vigtige steder med magt i samfundet: Kirken, staten og universiteterne

2.3. Humanisme satte mennesket i centrum, så det ikke var gud, der bestemte det hele men også mennesket. Martin Luther var imod humanisme.

2.4. Astronomernes (Kopernikus) opdagede at Jorden ikke var i centrum, men solen, og det kunne kirken ikke lide.

3. Martin Luther

3.1. Martin Luther født i 1483- døde 1546

3.2. Under et uvejr blev Luther bange og lovede Gud, at blive munk, hvis han overlevede

3.3. Luther uenig i den katolske kirke. Han skrev 95 teser, som han hængte op på en dør til en kirke i Wittenberg. De teser ville han gerne diskuterer med Paven i Rom

3.4. Luther ville ændre gudstjenesten så den ikke foregik på latin

3.5. 1521 blev han smidt ud af den katolske kirke

4. Luthers religion

4.1. Luther synes ikke om at penge skulle hænge sammen med tro

4.2. Luther synes ikke om, at man skulle please Gud

4.3. Luther ville have, at biblen skulle oversættes til tysk. Senere til andre sprog

4.4. Luther skrev salmer, da mange mennesker var analfabeter og ikke kunne læse. Derved kunne de bedre huske kirkens ord

4.5. Luther lavede kirken mere folkelig. Døbefonden og prædikestolen blev skubbet frem til folk. Kalkmalerierne blev malet over, da ordet var det vigitgste

4.6. Luther skrev "Den lille katekismus". Den handlede om hvordan læren om kristendommen skulle være.

5. Aflad og afladsbreve

5.1. Aflad vil sige eftergivelse af timelig straf for synd, dvs. af bodsstraf eller af straf i Skærsilden.

5.2. Afladsbrevet indeholdt løfter om aflad, hvorved en synders tid i skærsilden kunne formindskes. Denne handel med afladsbreve blev for meget for Martin Luther og var en af årsagerne til reformationen.

6. Forskellen på katolicisme og protestantisme

6.1. 7 sakramenter i den katolske kirke: dåb, nadver, konfirmation, bod, bryllup, præstevielse og den sidste olie.

6.1.1. Bod er soning med gud, hvis man har syndet

6.1.2. Nyt punkt

6.2. Gudstjenesterne den katolske kirke har en messedreng. Han er medhjælper for præsten. Præsten deler brød og vin ud med messedrengen.

6.3. I den katolske kirke skal præster leve i cølibat. Præsterne afgiver et kyskhedsløfte

6.4. Kalkmalerier i den katolske kirke, der forestillede biblens historie, så folk forstod præsterne, der talte latin. Efter reformationen var sproget landets eget. Derefter malede man kalkmalerierne over, så de ikke distraherede. I dag har man fjernet malingen, så de gamle kalkmalerier kan ses.

7. Grevens fejde, en to-årig borgerkrig

7.1. Adelen og borgerskabet uenige. Kirken styrede sammen med adelen. De styrede rigsrådet. Borgerne ville ikke betale de høje skatter, de blev pålægt.

7.2. Chr 2. indførte love og reformer mod adelen og kirken.

7.3. 1523 gjorde adelen oprør mod kongen

7.4. Chr 2 flygtede til Holland

7.5. Adelen og borgerskabet uenige om magten

7.6. Chr 2: nedsatte adelen og kirkens magt og gav mere til borgerne. Der skabes splid i Norge og Sverige, da Chr 2 flygter. Det brød Kalmar unionen.

7.7. Greve Christoffer var slægtning med den danske kongefamilie.

7.8. Greve tilhænger af Luther. Grevens mål var, at Chr d 2. blev genindsat. Det gjorde han ved at støtte borgerne. Han erobrede Sjælland.

7.9. Enden på Grevens fejde kom da Gustav Vasa støttede Chr 3. Det hele endte med et søslag, hvor Christoffer blev besejret og Greven trak sig og Chr 3 vandtr og blev konge af Danmark.

8. Hans Tausen

8.1. Dansk munk

8.2. Studierejser til Tyskland. Her møder han Martin Luther og Reformationen

8.3. Evangelisk Reformator

8.4. Præst i Skt Nikolaj Kirke

8.5. Han prædiker på dansk og blev forfulgt og kastet i fængsel