Tidslinjekanonen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tidslinjekanonen af Mind Map: Tidslinjekanonen

1. Ældste spor af mennesker i Danmark 125.000 fvt

2. Jernalderen 500 fvt - 800 evt.

2.1. Det gamle Grækenland 500 fvt - 300 fvt

2.1.1. Sokrates 469 - 399 fvt

2.1.2. Aristoteles 384 - 322 fvt.

2.1.3. Arkimedes 287 - 212 fvt.

2.2. Rom et verdensrige 100 fvt - 500 evt.

2.3. Kimbrerne og teutonernes togt 120 - 100 fvt.

2.4. Kejser Augustus 63 fvt. - 14 evt.

2.5. Det islamiske rige 600 - 1200

3. Jægerstenalderen 13000 - 4000 fvt.

3.1. Isen forsvinder i Danmark 13.000 fvt.

3.2. Ertebøllekulturen 5400 - 4000 fvt.

4. Tidlig enevælde 1660 - 1788

4.1. Stavnsbåndets ophævelse 1788

5. Demokratiseringen 1849 - 1920

5.1. Stormen på Dybbøl 1864

5.2. Slaget på Fælleden 1872

5.3. Systemskiftet 1901

5.4. Kvinders valgret 1915

5.5. Genforeningen 1920

6. Mellemkrigstiden 1920 - 1940

6.1. Kanslergadeforliget 1933

7. Renæssancen 1536 - 1660

7.1. Grevens Fejde 1534 - 1536 Christian 3.

7.2. Reformationen 1536

7.2.1. Martin Luther

7.2.2. Hans Tavsen

7.3. Den Nordiske Syvårskrig 1563 - 1570 Frederik 2.

7.4. Christian 4. 1577 - 1648

7.4.1. Kalmarkrigen 1611 - 13

7.4.2. Torstenssonkrigen 1643 - 45

7.5. Den Westfalske Fred 1648

7.6. Statskuppet 1660

7.7. Karl Gustav-krigene 1657 - 60 Frederik 3.

8. Besættelsen 1940 - 1945

8.1. Augustoprøret - Jødeaktionen 1943

8.2. Atombomber over Hiroshima og Nagasaki

9. Velfærdsstaten 1945 - 1993

9.1. FN´s verdenserklæring om menneskerettigheder 1948

9.2. Den kolde krig 1945 - 1989

9.2.1. Cubakrisen 1962

9.2.2. 1. mand på månen 20. juli 1969

9.3. Energikrisen 1973

9.4. Murens fald 1989

9.4.1. Sovjetunionens sammenbrud 1991

9.5. Golfkrigen -Første krig mod Irak 1990 - 91

9.6. Maastrichtaftalen 1992

10. Vidensalderen 1993 - i dag

10.1. 11. september 2001

10.2. Muhammedkrisen 2006

11. De første mennesker 5mio - 15000 fvt

12. Bondestenalderen 4000 - 1700 fvt.

12.1. Det Gamle rige i Egypten 2600 - 2125 fvt.

13. Bronzealderen 1700 - 500 fvt.

13.1. Tutankhamon 1341 - 1323 fvt.

13.2. Solvognen 1350 fvt

13.3. Egtvedpigen 1370 fvt.

14. Middelalderen 1050 - 1536

14.1. Slaget ved Hastings 1066

14.2. Bogtrykkerkunsten - Gutenberg 1450

14.3. Columbus 1492

14.4. Kalmarunionen 1397 - 1523

14.4.1. Margrete I 1387 - 1412

14.4.2. Christian II 1513 - 1523

14.4.2.1. Det Stockholmske blodbad 1517

15. Vikingetiden 800 - 1050

15.1. Erik den Røde 950 - 1007

15.2. Leif den Lykkelige 970 - 1020

15.3. Jellingestenen 965

15.3.1. Gorm den Gamle 958

15.3.2. Harald Blåtand 985

15.4. Absalon 1128 - 1201

16. Sen enevælde 1788 - 1849

16.1. Stormen på Bastillen 1789

16.2. Ophævelse af slavehandlen 1792 - 1803

16.3. Københavns bombardement 1807

16.4. Grundloven 1849

17. billeder