Kollaborativ Mindmapping

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kollaborativ Mindmapping af Mind Map: Kollaborativ Mindmapping

1. Didaktisk design

1.1. Zig-zag modellen

1.2. Undervisningsloops

1.3. Portfolio design

1.3.1. Forskellige behov på forskellige niveauer jf. 0-18 år

1.3.2. Container - galleri

1.3.3. Portlog

1.3.4. Skoleblogs

1.3.5. Eksternalisering

1.3.5.1. Refleksion over egne lærerprocesser

1.3.6. Monoterering

1.4. WEB 2.0

1.5. Stilladsering

2. Forudsætninger

2.1. Hardware

2.2. Netforbindelse

2.3. Lærerkompetencer

3. Vejledning

3.1. John Klesner

4. Evaluering

4.1. Teori (Hvorfor?)

4.2. Evalueringsformer

4.2.1. Summativ evaluelring

4.2.1.1. Eksamen, test og prøver

4.2.1.1.1. Eksamensform - hvordan stemmer den overens med webdidaktik 2.0?

4.2.2. Formativ evaluering

4.2.2.1. Løbende evaluering

4.2.2.2. Undervisningsloops

5. Faghæfte 48

6. Buskelundskolen

6.1. MEB vs. multimodalitet

6.2. UVP + MEB = elevplan

6.3. 0-18 år

6.4. Erfaringer med portfolio

6.4.1. Behov for revitalisering

6.5. Samarbejde: skole - elev - forældre

6.5.1. Student led conferences

6.6. Holddannelse

6.6.1. Hvem har overblikket?

6.7. individualisering - socialisering

7. Dannelse

7.1. Dansk skoletradition

7.1.1. Læring for livet

7.2. Kvalificeret selvbestemmelse

7.2.1. Jan Tønnesvang

7.3. Digital dannelse

7.3.1. Informationskompetence

8. Læring

8.1. Hvad er læring (definition)

8.1.1. Knud Illeris (?)

8.1.1.1. Læringstrekanten

8.2. Kunstruktivisme

8.2.1. Dewey

8.2.2. Constuktionism

8.2.2.1. Pappet

8.2.3. Piaget

8.2.3.1. Assimilation og akkumulation

8.3. Social kunstruktivisme

8.3.1. Vygotsky

8.4. Vidensordner / læringsniveauer

8.4.1. Lars Qvortrup

8.5. interaktivitet

8.6. interaktion

8.7. Blooms taksonomi

9. Teori og tænkning om portfolio

9.1. Historisk

9.1.1. Karakterbogen

9.1.1.1. Dokumentation, vurdering og evaluering

9.1.2. Reggio Emilia

9.1.2.1. Barnets bog

9.1.2.1.1. Barnets tanker om sig selv og sin omverden

9.1.3. "Angelsaksisk tradition"

9.1.3.1. Achievements

9.2. Digital portfolio

9.2.1. Helen Barrett

9.2.2. Mikala Hansbøl og Søren Langager