Danmark i middelalderen.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Danmark i middelalderen. af Mind Map: Danmark i middelalderen.

1. Det meste tøj blev lavet at har. Nogle fattige eller andre rige brugte det til at sætte i håret så det lange hår ikke forstyrret når at de arbejdede hårdt.

2. Folket blev ret tit ramt af farlige og dødelige sygdomme som fx. Pesten.

3. Kalmarunionen.

3.1. Kalmarunionen eksisterede fra 1397-1523. Erik af pommeren blev kronet til en fælles konge for kalmarunionen som femtenårig plus at han var ret uretfærdig mod de andre. De vandt mange krige. Sverige gjorde en helt masse oprør angående konger.

3.2. I middelalderen var det mændene der bestemte mest. Margrete den første var europas mest magtfulde kvinde. Hun blev født i 1353. y

4. Hverdagsliv.

4.1. Folk var ret afhængige af den gode høst på grund af at mange var bønder.

4.2. Det blev nemmere at dyrke afgrøder fordi man havde en plov.

4.3. Det var ikke nemt at være Barn. De fleste døde inden de blev 4 år. hvis de overlevede skulle de straks i gang med det hårde arbejde. Drengene skulle hjælpe deres far ude i marken og pigerne deres mor.

4.4. Det var rigtig hårdt at være bonde i middelalderen. De fleste var også fæstebønder. Så det var altså ikke luksus at være en bonde der skulle arbejde måske 12-14 timer om dagen.

5. Kirken og tro.

5.1. Folk betalte ti procent af hvad de ejede.

5.2. Kirken var meget rig og magtfuld ,men gav penge til de fattige og syge og gamle.

5.3. Middelalderens mennesker var meget religiøse og gik meget i kirke.

6. Kongemagt og krig.

6.1. Kampen om magten kan sammenlignes med et skakspil.

7. Danmark og verden.

7.1. Danmark blev et meget stort rige i verden og fik indtaget meget via. Krig.

7.2. Hansestæderne var et samfund der samarbejdede om at styre handelen ved kysterne ved østersøen.

7.3. Varerne blev transporteret til vands.

7.4. Hanseforbundet havde meget magt og mange penge.

7.5. På grund af at Hansestæderne havde så mange penge til at kunne købe og leje Skibe;Soldater og mænd og alt andet vandt de en masse krige imod nogen der var sure på dem.

8. De opfandt rigtig mange gode ting som kunne bruges nyttigt.

8.1. Samfund og opfindelser.

8.1.1. En ny jord skulle man dele med nogle med en højere rang. I middelalderen var folk delt op i tre-fire grupper. Arbejde,Bede og kæmperne.

9. Dragter og mode.

10. Føde og bopæl.

10.1. De spiste mest med fingrene med mad fra marke. Dyrene boede før i samme hus som bonden.

11. Det var Magrethe den første der reagerede først i kalmarunionen. Da hun døde i 1412 i flensborg af pest blev Erik kronet som konge - En uretfærdig konge. Han blev væltet i 1439 af hans nevø der måske skulle være konge men han døde 8 år efter. De næste år var unionen skilt indtil Christian den anden samlede dem igen. nogle år efter var kalmarunionen i 1523 for alvor død.

12. Øresunstolden.

12.1. I 1429 til 1857 var øresunstolden efter sigende Erik af pommerens ide. Han ville gøre den vej mere sikker og tjente meget mere end han tabte. Pengene blev opkrævet det lille, smalle sted. Øresunstolden skabte dog meget konflikt og krig. Øresundstollen bliver dog først skaffet af vejen i 1857.