Tablets i undervisningen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tablets i undervisningen af Mind Map: Tablets i undervisningen

1. Opgave 1 Læringssyn

1.1. 3 positive

1.1.1. Mobilitet, aktualitet og interaktivitet

1.2. 3 negative

1.2.1. Solobrug, 1.orden viden

1.3. læringssynet er behavioristisk der tales i videoen om at overføre viden.

2. Opgave 2 Fildeling

2.1. Fildeling på tablets er en udfordring

2.1.1. Der skal tages stilling hvorledes hver enkelt app kan dele

2.1.2. Muligheder: Dropbox, Webdav, Youtube, Skoletube m.fl.

3. Opgave 3 Understøttelse af de fire hovedpunkter i faghæfte 48

3.1. God til informationssøgning

3.1.1. Hurtigt på og hurtig reaktion

3.2. Der findes apps der kan understøtte læring på forskellige stadier(Bloom).

3.2.1. Valget skal understøttes af pædagogiske og didaktiske overvejelser

3.2.2. Vi mener, at iPad'en kan understøtte alle fire punkter hvis man i undervisningen indtænker iPad'ens muligheder og begrænsninger.

4. Opgave 4 Analyse af digitale læremidler

4.1. Explain Everything

4.1.1. Giver mulighed for at skabe en multimodal præsentation. God interaktion med andre ressourcer.

4.2. Windtunnel

4.2.1. Simulering. Praksisorienteret.

4.3. Fakta for børn

4.3.1. App'en vil formidle/overføre overfladisk viden til børn

4.4. Slice It

4.4.1. App'en vil træne børn i at dele geometriske figurer i lige store dele.

5. Opgave 5 App's vurderet i lyset af Blooms taksonomi

5.1. Puppet Pals

5.1.1. App giver en ramme og skal som sådan forståes som et værktøj til at arbejde multimodalt. Kan potentielt indholde alle læringsnivaeuerne.

5.2. Slice It

5.2.1. Analysenivaeu er nødvendigt.

5.3. Matematik Slik

5.3.1. Kendskabsnivaeu. Færdighedstræning.

5.4. Decibel Th

5.4.1. Kendskabsnivaeu. Giver kun info over støj i øjeblikket eller over en periode.

5.5. Evernote

5.5.1. Notebehandling/lagring. Programmet fordrer ikke læring som sådan, men stiller krav til brugeren om at skabe indholdet.

5.6. Algebra Touch

5.6.1. God mulighed for forklaring af fremgangsmåder. Ved løsning er det ikke så intuitivt som man kunne ønske. Opgaveløsning er på kendskabsnivaeu. Laver man selv opgaver, bevæger læringen sig op på forståelsesnivaeu.

5.7. Google Drive

5.7.1. App som er en syntese af cloudservice og produktion af dokumenter. Ingen læring umiddelbart.

5.8. Skoletube

5.8.1. Mini imovie. App er en ramme hvori der kan skabes læring på alle nivauer. Færre redigeringsmuligheder end i imovie.

5.9. Cabinet

5.9.1. Redigering af pdf docs og deling af filer. Forståelsesnivaeu. Man kan lave noter og rettelser til docs.

5.10. Respons Timer

5.10.1. Kendskabsnivaeu. Ikke anden info end egen esponstid.

5.11. Cut the rope

5.11.1. Analysenivaeu er nødvendigt for at kunne forudsige boldens bane.

5.12. Wind Tunnel

5.12.1. Primært en analyseredskab. Kan også bruges på syntesenivaeu.

5.13. iMovie

5.13.1. App er en ramme hvori der kan skabes læring på alle nivaeuerne. Levende billeder og lyd er i fokus.

5.14. Book Creator

5.14.1. App er en ramme hvori der kan skabes læring på alle nivaeuerne. Billeder og tekst er i fokus.