Skoven

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Skoven af Mind Map: Skoven

1. Skovbryn

1.1. Temperatur

1.2. Lysintensitet

1.3. Dyr i og omkring

2. Fotosyntese

2.1. Kulsioxid

2.1.1. 6 co2 + 6 H2O + sol = C6H12O6 + 6 O2

2.2. Vand

2.3. Sol lys

2.4. Ilt

2.5. Sukker

3. Træer

3.1. Vægst

3.2. Skyggetæ

3.2.1. Bøg

3.2.1.1. Nåletræ

3.3. Lys træ

3.3.1. Eg

4. Skovbrug

4.1. Anvendelse

4.1.1. Interesse grupper (hvem bruger skoven og til hvad?)

4.2. 12 % skov

4.2.1. 25% om 100 år

5. Skovbunden

5.1. Nedbrydning

5.1.1. Regnorm

5.1.2. Mikroorganismer

5.1.3. Omsætning

5.2. pH

5.2.1. Nåleskov

5.2.2. Løvskov

6. Dyr

6.1. Rovdyr

6.1.1. Ådsler

6.2. Byttedyr

6.3. Fødekæde

6.4. Planteædere

7. Skovens kredsløb

7.1. Nitrat

7.2. Kvælstof

7.3. Kulstof