VAND

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
VAND af Mind Map: VAND

1. Ferskvand

1.1. -Floder, søer og vandhuller adskiller sig som levesteder meget fra havene. De fleste floder udspringer som små vandløb højt oppe i bjergene. Her er vandet koldt, klart og hurtigt strømmende. Det indeholder meget ilt men kun få nærings-stoffer som kan ernære et planteliv.

2. Truslen om vand

2.1. En person i de industrialiserede lande bruger i gennemsnit 150 liter vand om dagen til vask, Madlavning, toiletskyld, bilvask og vanding af haven. I fattigere, tørre lande bliver der kun brugt omkring 10 % af mængden nogle gange helt ned til 5 %.

3. vidste du?

3.1. -hvis du lader vandet løbe, mens du børster tænder, bruger du måske hel op til 7 liter vand. Det er mere end 25 store glas vand.

4. Renseanlæget

4.1. - først hældes spildevandet gennem store riste, som sigter træ, papir, dåser, plastic og andre store dele.

4.1.1. - Derefter bliver spildevandet ledt ind i store, dybe kanaler hvor sand og grus synker til bunds.

4.1.1.1. - Spildevandet pumpes så ind i store bundfældningstanker. Her aflejres store partikler på bunden og danner en tyk grød af slam.

4.1.1.1.1. - Vandet bliver derefter sprøjtet ud i store runde bassiner der er omkring 2 meter dybe. Bassinerne er fyldt med sten og klinker. Millioner af bakterier og andre mikroorganismer lever på overfladen af stenene. De nedbryder de resterende affaldsstoffer i spildevandet til andre stoffer som kuldioxid og simple kvælstofforbindelser. Det kaldes biologisk rensning.

5. Tidevand

5.1. Langs næsten alle kyster i verden hæver og sænker vandstanden sig to gange i døgnet. Tidevand skyller ofte husholdning – spildevand tilbage til kysten, selvom det er blevet udledt i havet mange kilometer fra kysten

6. Vidste du?

6.1. - 97 % af jordens vand findes i oceanerne

7. Vidste du?

7.1. vand udgør mere end halvdelen af din kropsvægt.

8. Vidste du?

8.1. i de varme, fugtige tropiske regnskove fordamper der hele tiden enorme mængder vand.

9. Vidste du?

9.1. -at i løbet af 100 år tilbringer en vanddråbe mere end 97 år i havet, lidt over 10 år som is, cirka to uger i floder og søer, og mindre end en uge i luft.

10. Billeder

11. Nyt punkt