Fysik 7. klasse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fysik 7. klasse af Mind Map: Fysik 7. klasse

1. Magnetisme

1.1. Forsøg - Feltlinjer omkring en stangmagnet

1.2. Forsøg - Tiltrækning og frastødning

2. Rapportskrivning

2.1. Skriftlig vejledning - mundtlig gennemgang

3. Sure, basiske og neutrale stoffer

3.1. pH-værdi

3.2. Forsøg: Inddel stoffer i tre grupper

3.3. Opgave: Lav undervisningsmateriale til de minste elever

4. Universet

4.1. Projekt: Solsystemet

5. Strøm

5.1. Forsøg: To forskellige elektriske kredsløb

5.2. Strømstyrke, spændingsforskel og modstand

5.3. Ohms Lov

5.4. Teoretiske opgaver

6. Det Periodiske System

6.1. Historie

6.2. Opbygning

6.2.1. Vand

6.2.1.1. Forsøg - vands tilstandsformer

6.3. Informationer

6.4. Atomets opbygning

6.4.1. Ladningsregnskab

6.4.2. Skalmodeller

7. Statisk elektricitet og elektriske ladninger

7.1. Forsøg: Byg et elektroskop

7.2. Positive og negative elektriske ladninger

7.3. Forsøg: Elektrisk tiltrækning og frastødning