Fysik 7. klasse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fysik 7. klasse af Mind Map: Fysik 7. klasse

1. Det Periodiske System

1.1. Historie

1.2. Opbygning

1.2.1. Vand

1.2.1.1. Forsøg - vands tilstandsformer

1.3. Informationer

1.4. Atomets opbygning

1.4.1. Ladningsregnskab

1.4.2. Skalmodeller

2. Statisk elektricitet og elektriske ladninger

2.1. Forsøg: Byg et elektroskop

2.2. Positive og negative elektriske ladninger

2.3. Forsøg: Elektrisk tiltrækning og frastødning

3. Magnetisme

3.1. Forsøg - Feltlinjer omkring en stangmagnet

3.2. Forsøg - Tiltrækning og frastødning

4. Rapportskrivning

4.1. Skriftlig vejledning - mundtlig gennemgang

5. Sure, basiske og neutrale stoffer

5.1. pH-værdi

5.2. Forsøg: Inddel stoffer i tre grupper

5.3. Opgave: Lav undervisningsmateriale til de minste elever

6. Universet

6.1. Projekt: Solsystemet

7. Strøm

7.1. Forsøg: To forskellige elektriske kredsløb

7.2. Strømstyrke, spændingsforskel og modstand

7.3. Ohms Lov

7.4. Teoretiske opgaver