Hvad kan man se på ved analyse af ARGUMENTATION?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvad kan man se på ved analyse af ARGUMENTATION? af Mind Map: Hvad kan man se på ved analyse  af ARGUMENTATION?

1. Formålet og kommunikationssituationen

1.1. At vinde tilslutning til en sag (som ikke kan afgøres ved SAND/FALSK)

1.1.1. eks. politisk, moralske værdier, hus-regler

1.2. At søge sandhed

1.2.1. videnskab, fx matematik

1.3. Hvad er afsenderens motiv til at fremføre argumentet - er der noget på spil i kommunikationssituationen?

2. Fejl og mangler

2.1. manipulation

2.1.1. falske forudsætninger/ præsuppositionsfejl

2.1.2. udvalgsprincippet

2.1.2.1. er det sandheden og hele sandheden der fremføres - eller skjules noget?

3. Virkemidler

3.1. Logisk opbygning

3.1.1. Belæg -> påstand

3.1.1.1. Kæder

3.1.1.2. Flere sidestillede belæg for samme påstand

3.1.1.3. Implicitte eller eksplicitte dele

3.1.1.4. For at identificere belæg og påstand må man have indsigt i uenigheden

3.2. Metaforer

3.2.1. Flytning af fokus

3.3. sammenligninger, generaliseringer og det modsatte

3.4. Ordvalgsargumenter

3.4.1. newspeak

3.4.2. konnotation/denotation - plus-ord, minus-ord

3.4.3. svære at angribe - hvorfor?

3.5. Autoritetsargumenter

3.5.1. Afsenders autoritet kan indgå som en slags belæg - husk vi taler om 'autoritet i modtagerens øjne'

3.5.2. Udnyttelse af andres autoritet ved at henvise til eksperter o.l.

3.5.3. titler (traditionel autoritet)

3.5.4. flytning af autoritet

3.5.5. kvantitet som autoritet (flertallet kan ikke tage fejl-tankegangen)

3.6. Underminering af modpartens autoritet (går efter spilleren, ikke efter bolden)

3.7. gendrivelse af egen påstand for at styrge egen etos

3.8. logos, etos og patos ligger forskellige steder i dette mindmap - fine begreber i en analyse!