Kompetencemål 7, 3, 4

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kompetencemål 7, 3, 4 af Mind Map: Kompetencemål 7, 3, 4

1. Kosmo

2. Serviceloven §83 SSH

2.1. borger rettigheder

2.1.1. samtykke

2.2. faglig kommunikation

2.2.1. sammarbejde borgere & parørende

3. den rehabiliterende tilgang

3.1. mestring

3.1.1. Antonovsky

3.1.1.1. begribelighed

3.1.1.2. håndterbarhed

3.1.1.3. meningsfuldhed

4. de tre p`|er

4.1. professionel, personlig, privat

5. Sygepleje processen

5.1. observation

5.2. handling

5.3. plænlægning

5.4. evaluering

5.5. udførsel

6. Aktiv deltagelse – borger inddragelse Individuel tilrettelæggelse - specielt borgerne Borgens livssituation - livshistorie/levevilkår Mål og tid - hvad skal der ske og hvor lang tid tager det Tværfagligsamarbejde - på tværs af sektorende Sammenhæng - det give mening, og kunne udføres Planlægning - lav en plan Fagperson tager udgangspunkt i sikkerviden - Skal kende til KOSMO. --> fysioterapeut, SSA, diætist

7. Siri næs

7.1. livskvalitet

8. sammenarbejde med borgen

8.1. motivation

8.1.1. indre

8.1.1.1. lyst motivation

8.1.1.2. vægst motivation

8.1.2. ydre

8.1.2.1. positiv

8.1.2.2. negativ

9. principper i rehabilitering

10. Tavshedspligt

11. Rehabilitering

11.1. involvernde

11.2. guidning

11.2.1. verbal

11.2.2. nonverbal

11.2.2.1. manuel guiding

11.2.2.2. spejling

11.2.2.3. invitation

12. kvalitet standarter

13. komplekse borgerforløb

14. sundhedsfremme

14.1. livskvalitet

14.2. ADL

14.3. kram

14.4. livsstil og livsvilkår

14.4.1. livstil faktorer

14.5. nærmiljø

14.6. trivsel

15. forbyggeelse

15.1. ydelseskatalog

16. Tværfaglig sammenarbejde

16.1. primær

16.2. tvæsektorielt

17. KRAMS

17.1. Kost

17.1.1. småtspisende

17.1.2. diabetiker

17.2. Motion

17.3. Rygning

17.4. Socialt

18. SMART S: specifikke M: målbare A: acceptable R: realistiske T: tidsangivne.

19. ikke komplekse borgerforløb

20. KOSMO

20.1. Kendskab

20.2. Observation

20.3. Samtale

20.4. Indre Motivation

20.5. Opfølgning

21. understøttende

22. sekundær

23. andre fag personer

24. 1 kendskab til livshistorie. 2 observation. 3 samtale. 4 motivation. 5 opfølgning.

25. krams

26. livstil

27. borgens ressourcer

28. understøttende og involverende

29. funktionsevne

30. observation dokummentation