Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole af Mind Map: Modellering omkring trafik ved Hornsyld skole

1. Model og resultater - Svarer vores model til det vi ser i virkeligheden, hvad kan den beskrive og hvad kan den ikke beskrive?

1.1. 2 ...

1.2. 1 ...

2. Handlinger - evaluering af modellen og sammenligning med virkeligheden. Hvordan kan modellen forbedres?

2.1. ...

2.2. Tiltag

3. Problem fra virkeligheden

3.1. Trafik

4. Undersøgelsesdomænet: 1. Hvad beskriver trafikken ved Hornsyld skole - Hvad er relevant og hvad er ikke

4.1. Hyppighed - hvor tit kommer der biler

4.1.1. Hvad tid på dagen?

4.1.1.1. Opdeling på tidsrum?

4.1.1.2. Hvilken dag i ugen

4.1.1.2.1. Hverdage

4.1.1.2.2. Weekend/helligdag

4.1.2. Intervaller?

4.2. Hastighed - hvor hurtigt kører de

4.3. Hvilken type køretøjer

4.3.1. Personbiler

4.3.2. Lastbiler

4.3.3. Varevogne

5. Systematisering - Finde systemer i variable/data

5.1. Valg af variable

5.2. Evt. opsamling af data fra virkeligheden

5.3. Systematisering af observationer

5.4. ...

6. Matematisk system - Hvilke data/variable er det relevante at beskrive og arbejde med

6.1. ...

7. Matematisk system

7.1. ...