Mytebegrebet

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mytebegrebet af Mind Map: Mytebegrebet

1. Narcissus og Ekko

1.1. Selviskhed

1.2. identitetsskabelse

1.3. død og smerte = erkendelse

1.4. overlegenhed

1.5. lavt selvværd

1.6. egoisme

1.7. selvforelskelse

1.8. sml. Breivik

1.9. Selverkendelse

2. Pygmalion

2.1. Determinisme

2.2. Idealbilleder

2.3. fantasi >< virkelighed

2.4. forventning og skuffelse

2.5. Sml. med ”Barbara” - Hr. Poul

2.6. Skabelse (skabelsesberetning)

3. Polykrates’ ring

3.1. held >< uheld

3.2. ubarmhjertighed/hovmod

3.3. Skæbnen

3.4. magt og begær

3.5. Eksistentialisme >< determinisme

3.6. ”Man kan ikke kalde en mand lykkelig førend han er død"

3.7. Herodot og forfatterkommentarerne (”Det havde han ikke fortjent”)

4. Mythos

4.1. tale eller fortælling

4.2. almen tanke

4.3. morale

4.4. forklaringsmodel med en twist af fantasi/fiktion

4.5. tidsløs

4.6. enkle og lette at forstå

4.7. Noget man skal reflektere over

4.8. moralsk vejviser

4.9. søger forklaringer på naturfænomener i myten (ex Ekko)

4.10. I antikken var det en sand historie

5. Skriftlig genre

5.1. Fast form

5.2. Ovid - romersk digter

5.3. skrevet ned i romersk tid

5.4. skrevet i versform - lyrsik sprog

5.5. sammenblanding af tidsperioder

5.6. allegoriske og kunstneriske

6. Mundtlig genre

6.1. forandrer sig

6.2. mange versioner af den samme myten

6.3. opstået i mundtlige sagnkredse

6.4. gudefortællinger

6.5. ændrer hele tiden karakter

6.6. mange versioner af hver myte

7. Generelle temaer

7.1. Kærlighed/ulykkelig kærlighed

7.2. Jalouxi - hævn

7.3. Hybris - Nemesis

7.4. Guderne >< Menneskene

7.5. moralsk vejviser

7.6. forudbestemt skæbne/Determinisme

7.7. kosmos >< kaos

7.8. Guderne straffer, styrer

8. Myten i dag

8.1. Yndet i teatrene verden over

8.2. Mange myter er gået videre som begreber, ex. i psykologien: narcissisme, ødipuskompleks, elektrakompleks, nemesis mv.

8.3. en historie som tages op igen og igen og som fortolkes på nye måder

8.4. noget som alle, også i dag, kan relatere sig til