Mytebegrebet

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mytebegrebet af Mind Map: Mytebegrebet

1. Narcissus og Ekko

1.1. Selviskhed

1.2. identitetsskabelse

1.3. død og smerte = erkendelse

1.4. overlegenhed

1.5. lavt selvværd

1.6. egoisme

1.7. selvforelskelse

1.8. sml. Breivik

1.9. Selverkendelse

2. Skriftlig genre

2.1. Fast form

2.2. Ovid - romersk digter

2.3. skrevet ned i romersk tid

2.4. skrevet i versform - lyrsik sprog

2.5. sammenblanding af tidsperioder

2.6. allegoriske og kunstneriske

3. Pygmalion

3.1. Determinisme

3.2. Idealbilleder

3.3. fantasi >< virkelighed

3.4. forventning og skuffelse

3.5. Sml. med ”Barbara” - Hr. Poul

3.6. Skabelse (skabelsesberetning)

4. Generelle temaer

4.1. Kærlighed/ulykkelig kærlighed

4.2. Jalouxi - hævn

4.3. Hybris - Nemesis

4.4. Guderne >< Menneskene

4.5. moralsk vejviser

4.6. forudbestemt skæbne/Determinisme

4.7. kosmos >< kaos

4.8. Guderne straffer, styrer

5. Mundtlig genre

5.1. forandrer sig

5.2. mange versioner af den samme myten

5.3. opstået i mundtlige sagnkredse

5.4. gudefortællinger

5.5. ændrer hele tiden karakter

5.6. mange versioner af hver myte

6. Polykrates’ ring

6.1. held >< uheld

6.2. ubarmhjertighed/hovmod

6.3. Skæbnen

6.4. magt og begær

6.5. Eksistentialisme >< determinisme

6.6. ”Man kan ikke kalde en mand lykkelig førend han er død"

6.7. Herodot og forfatterkommentarerne (”Det havde han ikke fortjent”)

7. Myten i dag

7.1. Yndet i teatrene verden over

7.2. Mange myter er gået videre som begreber, ex. i psykologien: narcissisme, ødipuskompleks, elektrakompleks, nemesis mv.

7.3. en historie som tages op igen og igen og som fortolkes på nye måder

7.4. noget som alle, også i dag, kan relatere sig til

8. Mythos

8.1. tale eller fortælling

8.2. almen tanke

8.3. morale

8.4. forklaringsmodel med en twist af fantasi/fiktion

8.5. tidsløs

8.6. enkle og lette at forstå

8.7. Noget man skal reflektere over

8.8. moralsk vejviser

8.9. søger forklaringer på naturfænomener i myten (ex Ekko)

8.10. I antikken var det en sand historie