Pias afdansningsbal

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Pias afdansningsbal af Mind Map: Pias afdansningsbal

1. formnadsskifte

2. vælgere

3. årsmåde

4. menningsmålinger

5. ændring af DFs organisation

6. formandstaler

7. interessefelter

8. frontfigurer

9. konsekvenser for partiet

10. muligheder for partiet

11. brug af sociale medier

12. kampagner

13. værdisignaler

14. mand frem for kvinde

15. popularitet

16. regeringsmålsætning?

17. nye regeringssammensætniger?

18. medieinteresse?

19. befolkningsdiskurs

20. tillid til organisationen?

21. politisk spin

22. virksomhedssamarbejde

23. populisme

24. importdiskurs

25. manipulation af værdier til folket

26. magt

27. KTD nye rolle i politik

28. ændring af vælgere?

29. samme startegi som pia?

30. struktur internt i organisationen

31. hvor lang tid har de arbejdet på et tronskifte?

32. euroman

33. personlig hets

34. bekymringer for vælgerne

35. skyldsspørgsmål

36. personlige netværk