Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Energikrisen 1973 af Mind Map: Energikrisen 1973

1. Menneskets afhængighed af fossilt brændsel frem i lyset

2. Man begyndte at tænke på andre engergikilder

3. OPEC= Organisation af Olie Eksporterende Lande

4. Tilladelse i forruden, hvis man ville køre søndag

5. Gik værst udover virksomhederne, som ramtes dobbelt så hårdt.

6. OPEC hævede på tre måneder fra oktober 1973 oliepriserne til det firdobbelte

6.1. Dels brugte de olien til at drive deres mange maskiner, og dels steg arbejdernes løn meget voldsomt, fordi deres løn hang sammen med de generelle prisstigninger i Danmark http://www.historiefaget.dk/emner/mellemoesten/energikrisen-1973/

6.2. Borgerkrig imellem Israel og nogle arabiske lande

7. For at undervise i energi, afhængighed, samfundsforhold og Mellemøsten.

8. De arabiske lande havde næsten monopol på olieleverancer, og de ville ikke eksportere olie til de lande, som støttede Israel. (http://www.emu.dk/gsk/fag/his/historie-kanon/energi.html)

9. Hvorfor er dette et kanonpunkt ?

9.1. DK stiftede offentlig gæld

9.1.1. Betaler stadig af i dag

9.2. Privat kørsel forbudt hver søndag.

9.2.1. for at mindske forbruget af olie

9.3. Husvarmen blev nedsat, og gadebelysning indskrænket

10. Hvordan ser dviklingen i DK ud inden krisen ?

10.1. 1960-1970 - næsten Ingen arbejdsløshed

10.1.1. Gode levevilkår

11. Hvad var årsagen til krisen

11.1. følge af reduktion af olieproduktionen på foranledning af de olieeksporterende landes organisation OPEC - (den store danske)

11.2. Udviklede sig til økonomisk krise i 1970

12. Hvordan blev energikrisen i 1973 løst?