Den inkluderende organisation - strategi for rekruttering og personale udvikling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den inkluderende organisation - strategi for rekruttering og personale udvikling af Mind Map: Den inkluderende organisation - strategi for rekruttering og personale udvikling

1. Nyansættelse af fastansatte lærere og pædagoger

1.1. 3 mdr. praktikordning tæt opfølgning

1.1.1. Mentorordning med ressourcepersonen

1.1.2. Deltagelse i Kompetencecentermøde

1.1.3. Aktionslæringsforløb mod de nye udfordringer

1.1.4. Få alle aftaler på plads - Kalender. Opfølgningssamtaler

1.1.5. Relevant litteratur

1.2. Videopræsentation - udfordre på faglighed

1.3. Refleksive samtaler/MUS -evt. med udgangspunkt i refleksive spørgeguide fra ansættelsessamtalen

2. Rekruttering

2.1. Udvide rekrutteringsgrundlaget med opslag/web osv.

2.2. Stillingsopslag

2.3. Interview - Guide

2.4. Refleksive spørgeguide

3. INFO-MAPPE til nye medarbejdere / opfølgning via refleksive samtaler med ledelse

3.1. Alle praktiske oplysninger

3.2. Visions- og strategiplan

3.3. Sammenhængende børnepolitik

3.4. Årshjul / pædagogiske læreplaner

3.5. Fælles mål/ kontrakt

3.6. PIXI-udgave

4. Nyansættelse af øvrige ansatte

4.1. Medarbejderguide/infomateriale

4.1.1. Med udgang i visions- og strategiplanen

4.2. Mentorordning

4.3. Diff. introforløb

5. Nuværende ansatte

5.1. Personaleudvikling /Kc

5.2. Supervision/kc

5.3. Faglig udvikling/pædagogisk-didaktisk

5.4. Flerfaglighedskompetence

5.5. Tværfaglighedskompetence

5.6. Neuropæd og psyk