Helhedsskole

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Helhedsskole af Mind Map: Helhedsskole

1. Anderledes organisering af indskoling af Sfo.

2. Anderledes organisering af sfo. Sfo inkluderes i skolen.

3. Andsættelsesmæssige forandringer skaber utryghed

4. God gruppe af lærere og pædagoger i i indskolingen

4.1. Mange af vores udfordringer kommer ovenfra. Opgaven bliver så at passe på hinanden.

4.1.1. Fora hvor vi kan få sat ord på vores glæder og frustrationer.

5. Vikarsætning af pædagoger i indskoling

6. Hvorfor har vi 60 min lektioner?

6.1. Måske gør op med ringeklokkeriet? Giver det en faseopdelt skole? Ønsker vi det.

7. Overleveringsmøde mellem faserne

8. Manglende tid til omsorg i Sfo

9. Manglende tid til omsorg i Sfo

10. Flere klare retningslinjer omkring samarbejde mellem lærere og pædagoger

10.1. Fælles planlægning om hvornår i perioder, man har brug for en pædagog.

11. Flere klare retningslinjer omkring samarbejde mellem lærere og pædagoger

12. It i helhedsskolen er forsømt

13. It i helhedsskolen er forsømt

14. Flere timer i starten af skoleåret

15. Flere lærerkræfter og pædagoger i starten af skoleåret

16. Udeskole er godt , men der mangler klarhed om kompetance forholdet imellem lærere og pædagoger

17. Mødetidpunkter er en udfordring

18. Sfo skal tænkes anderledes da de ikke er så længe i Sfo.

19. Svært at se fidusen med helhedsskolen.

20. Svært at se fidusen med helhedsskolen.

21. Opdeling i faser er et problem. Skolen i skolen.

22. Fordybelsesuger, fordeling af timer. Logistik har ikke fungeret godt

23. Flere fora hvor vi kan tale sammen

23.1. Skemalagt møde mellem pædagoger og møde.

24. God opstartsproces omkring helhedsskole, men virkeligheden blev en anden

25. Vikarsætning af pædagoger i indskoling

25.1. Hvis pædagogen indregnes i helhedsskolen skal der også vikardækkes.

25.1.1. Det giver en tryghed i en ny organisering af undervisningen. Værkstedsundervisning