Virginia Hendersons 14 grundlæggende behov

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Virginia Hendersons 14 grundlæggende behov af Mind Map: Virginia Hendersons 14 grundlæggende behov

1. At kunne komme af med affaldsprodukter

1.1. Afføring

1.1.1. Diarre

1.1.1.1. Bivirkning medicin?

1.1.1.2. Fødevare?

1.1.1.3. Almen tilstand

1.1.2. Obstipation

1.1.2.1. Kost?

1.1.2.2. Motion?

1.1.2.3. Medicin?

1.1.3. Stomi

1.1.3.1. Hygiejniske principper

1.1.3.1.1. Rent/urent

1.1.3.1.2. Oppefra/ned

1.1.3.1.3. Indefra/ud

1.1.4. Afføringsskema

1.1.4.1. Bristol skala

1.2. Urin

1.2.1. Cystitis (UVI)

1.2.1.1. Personlig pleje

1.2.1.2. Stix

1.2.1.2.1. Albomin/Protein

1.2.1.2.2. Blod/hæmaglobin

1.2.1.2.3. Sukker/glukose C6+H12+O6

1.2.1.2.4. Keton/fedt

1.2.1.2.5. Nitrit/e-coli positiv-negativ

1.2.1.3. Konfus

1.2.2. Urinretention

1.2.2.1. Kateter

1.2.2.2. Forstørret prostata

2. At kunne mobiliser sig eller at få hjælp til forflytning

2.1. SSA/SSH mobiliser de borger som ikke selv kan for flytte sig

2.1.1. for at undgå tryksår

2.2. løb gå spadsere

2.2.1. Motion

2.3. Hjælpemidler

2.3.1. Hvilke?

2.3.2. Ansøge

2.4. rejse sig op

2.5. Motivere/støtte