Temaer som er drøftet og tiltag for 5.årgang

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Temaer som er drøftet og tiltag for 5.årgang af Mind Map: Temaer som er drøftet og tiltag for 5.årgang

1. Undervisningsform

1.1. Variation i undervisningen

1.2. Elevernes forskellige forudsætninger og undervisningsdifferentiering

1.3. Skema med didaktiske kategorier

1.4. En periode uden gruppearbejde

1.5. Holddeling på tværs af klasser mhb. tilgodese dygtige elever.

2. To-lærer timer

2.1. Co-teaching

2.2. Hvordan udnytter vi bedst ressourcerne som er tilknyttet årgangen?

3. Individuelle aftaler

3.1. Lærer

3.2. Elever

4. Stø/uro i timerne

4.1. At holde/bevare roen samt stemmeføring også i pressede situationer

4.2. Ro avler ro

4.3. Brug af hånden som tegn på at der skal være ro

4.4. Forskellige "forudsætninger" for at kunne skabe ro i klasserne

5. Teamets fælles værdier og børnesyn

5.1. Positiv feedback børnene

5.1.1. Drøftelse i timerne med eleverne om, hvad der er gået godt?

5.2. Anerkende dem for alt de de gør

5.3. Væk fra negative forventninger til eleverne

5.4. Teammøderne

5.4.1. Nyt pkt. på dagsordenen: Hvad er gået ?

5.4.2. Fjerne pkt. elever fra dagsordenen

5.5. Teamets forskellige værider og ståsteder?

5.5.1. Lærernes italesatte problematikker

5.5.2. Skabe et professionelt samarbejde om klasserne

5.5.3. Samaleform

5.5.4. Deprivatisering

5.5.5. Fælles sprog om praksis

6. Trivsel

6.1. B-klassen

6.1.1. Klassekultur

6.1.2. Sociale medier

6.2. Efterspørgsel på trivselsmateriale?

6.2.1. Klassetrivsel.dk ?