Samfundsfag 8. klasse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Samfundsfag 8. klasse af Mind Map: Samfundsfag 8. klasse

1. Danmarks opbygning

1.1. Problemstillinger

1.1.1. Hvordan er magten fordelt i Danmark og hvordan fungere det i praksis?

1.1.2. Hvilke friheder og pligter har vi som borger i et samfund som Danmarks?

1.1.3. Hvilke styrerformer findes der og hvilke fordele og ulemper har de?

1.1.4. Hvordan har jeg som borger mulighed for at påvirke det samfund jeg er en del af?

1.2. Begreber

1.2.1. Magtens tredeling

1.2.1.1. Forklaring

1.2.2. Grundloven

1.2.3. Demokrati

1.2.4. Rettigheder

1.2.5. Pligter

1.2.6. Styreform

1.2.7. Repræsentativt demokrati

1.2.8. Direkte demokrati

1.2.9. Diktatur

1.2.10. Teokrati

1.2.11. Anarki

1.2.12. Interesseorganisationer

2. Identitet

2.1. Problemstillinger

2.2. Begreber

3. Privat økonomi

3.1. Problemstillinger

3.2. Begreber

4. Familie og socialisering

4.1. Problemstillinger

4.2. Begreber

5. Kriminalitet og retsvæsen

5.1. Problemstillinger

5.2. Begreber

6. Globalisering

6.1. Problemstillinger

6.2. Begreber

7. Velfærdsstaten

7.1. Problemstillinger

7.2. Begreber

8. ghkkl

8.1. jjkjk