Problemstilling: Hvad er de kulturelle og religiøse årsager til at jøderne blev fremstillet som f...

Problemstilling og skitse for undersøgelse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Problemstilling: Hvad er de kulturelle og religiøse årsager til at jøderne blev fremstillet som fjenden i mellemkrigstidens Tyskland? af Mind Map: Problemstilling: Hvad er de kulturelle og religiøse årsager til at jøderne blev fremstillet som fjenden i mellemkrigstidens Tyskland?

1. Holocaust: Nazisternes udrydelse af 6 mio jøder

2. "Den evige fjende"? Antisemiteisme i dag og årsager hertil

3. Pavekirkens angreb på jøderne, f.eks. i forbindelse med korstogene

4. Fremstillingen af jøder i nazistisk propaganda

5. Martin Luthers kritik af jøderne

6. Det Nye Testamente: Fremstillingen af de jødiske autoriteter i den kristne Bibel

7. Jesu korsfæstelse: Kristendommen opstår som ny religion adskilt fra jødedommen

8. Jødisk religion og selvforståelse

9. Religiøse og politiske forhold i Palæstina omkring år 0

10. Hitlers udtalelser om jøderne og Endlösung