1. klasses matematik på Rantzausminde Skole 12/13

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
1. klasses matematik på Rantzausminde Skole 12/13 af Mind Map: 1. klasses matematik på Rantzausminde Skole 12/13

1. Talforståelse

1.1. At lære og blive fortrolig med tallenes navne og skrivemåde

1.2. At forstå og kende forskel på tal og cifre

1.3. At kunne tælle samt kende de naturlige tals værdi og indbyrdes rækkefølge

1.4. At kende forskel på lige og ulige tal

2. Plus

2.1. At stifte bekendskab med situationer, hvor addition mellem to naturlige anvendes.

2.2. At lære forskellige teknikker og reskaber til at finde summen mellem to naturlige tal

2.3. At lære symbolerne + og = at kende og kunne bruge dem i forbindelse med udregning af simple additionsstykker

2.4. At blive fortrolig med og sikker i den lille additionstabel

3. Geometriske figurer

3.1. At kunne genkende, navngive og tegne geometriske figurer.

3.2. At kunne opdele og sammensætte geometriske figurer

3.3. At få intuitiv forståelse af areal og omkreds

4. Minus

4.1. At stifte bekendskab med forskellige situationer, hvor subtration anvendes

4.2. At lære forskellige hensigtsmæssige metoder og teknikker til at finde differensen mellem to naturlige tal

4.3. At lære symbolet - at kende og lære at bruge det sammen med symbolet = i forbindelse med udregning af simple subtraktionsstykker

4.4. At blive fortrolig med og sikker i den lille minus tabel.

5. Spejling og mønstre

5.1. At afgøre om noget er symmetrisk eller ej

5.2. At spejle og konstruere symmetriske billeder

5.3. At finde symmetriakser

5.4. At tegne og fortsætte mønstre

6. Titalssystemet

6.1. At stifte bekendtskab med titalssystemet og dets opbygning

6.2. At udvide talbegrebet til de naturlige tal indenfor talområdet 0-100.

6.3. At lære at gruppere mængder i 10 ere

6.4. At arbejde med addition af de naturlige tal indenfor talområdet 0-100

7. Måling

7.1. At udvikle færdigheder til at foretage og sammenligne målinger af længde, vægt og tid

7.2. At udvikle kendskab til ikke standardiserede samt standardiserede måleenheder

7.3. At foretage passende valg af måleenheder og måleværktøjer

8. Plus og minus

8.1. At bruge og vælge forskellige metoder hensigtsmæssigt til at bestemme summen og differensen mellem to naturlige tal.

8.2. At kunne vurdere i hvilke situationer der skal adderes eller subtraheres

8.3. At blive fortrolig med addition og subtraktion indenfor talområdet 0-100.