EMU Dagtilbud - Brainstorm: Hvad skal der til?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
EMU Dagtilbud - Brainstorm: Hvad skal der til? af Mind Map: EMU Dagtilbud - Brainstorm: Hvad skal der til?

1. Største udfordringer/faldgruber?

1.1. Reklame og ejerskab. "INGEN kender EMU!"

1.2. Forskellige kompetencer/spredning

1.3. Altid opdateret. Løbende nyt

1.4. Er pædagoger parate til at formidle og dele?

1.5. Undgå at det bliver skrifttungt

1.6. Ikke falde i iPad-grøften. Det hedder "tablet"!

1.7. Hvem kan lægge noget på siden? (og ophavsret osv.)

2. Hvad skal portalen ikke indeholde?

2.1. Ikke traditionel skoleverdens-syn

2.2. Minus kompleksitet!

3. Hvad bør en sådan portal indeholde?

3.1. Debatforum/fora

3.2. Multimodal tilgang

3.3. Oplæg om pædagogik

3.4. Ledelsesredskaber til udvikling af digital pæd. kultur

3.5. Instruktionsvideoer (medielege, værktøjer)

3.6. Etik!

3.7. Inspirationsmaterialer

3.8. Hands On, med udg.pkt. i læreplanstemaer

3.9. Sammenhæng mellem dagtilbud og skole

3.10. Udgangspunkt i den enkelte pædagogs praksis

3.11. Værktøjer til at understøtte overgange

3.12. Apps - også med vejledninger

3.13. Programmer

3.14. Billedforståelse

3.15. Læringsmål

3.16. Målgrupper

3.17. Delemuligheder, brugerdrevet, interaktiv, ... Kobling med sociale medier

3.18. Advisering

4. Links - Bare fyld på!

4.1. EMU It-bloggen: indlæg tagged "dagtilbud"

4.2. EMUs dagbog (blog om EMU-tøjdyrets oplevelser, rejser, billeder osv.)

4.3. EMUs facebook-side