Befolkning

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Befolkning af Mind Map: Befolkning

1. Befolkningsteorier

1.1. Marx

1.1.1. Overbefolkning ikke et problem

1.1.2. Problemet er riktig fordeling av ressursene

1.2. Malthus(1798)

1.2.1. Folketallet må begrenses

1.2.1.1. Krig

1.2.1.2. Epidemier

1.2.1.3. utsatt ekteskap

1.2.1.4. Sult

1.2.2. Stor økning i matprodukson etter hans tid

1.2.3. Nymaltusianere

1.2.3.1. Befolkningsvekst er problemet og må begrenses

1.2.3.1.1. Prevensjon

1.2.3.1.2. Familieplanlegging

1.2.4. Folketalletæker mye raskere en matproduksjon

1.2.4.1. sult

1.3. Bostrup

1.3.1. "Nøden lærer naken kvinne å spinne"

1.3.2. Teknologioptimisme

1.3.3. Kreativitet og oppfinnsomhet vil hindre nød og sult

2. Befolkningslære

2.1. Befolkningsstrukturen forteller hvordan befolkningen fordeler seg etter alder og kjønn på et bestemt tidspunkt

2.2. Demografi = befolkningsbeskrivelse / befolkningslære

2.3. Naturlig tilvekts = Antall fødte - Antall døde.

3. Befolkningsutvikling

3.1. Fase 1:

3.1.1. - Høy fødtselsrate og dødsrate - Stabil befolkningsvekst - Utsatt for sulteepedemier

3.2. Fase 2

3.2.1. - Kosthold, helsestell og hygiene bedres - Mindre sykdommer - dødsraten synker - stabil fødtselsrate - Befolkningen stiger mye!!!!!!

3.3. Fase 3

3.3.1. - Høyere levestandar - Fødtselsraten begynner å synke - Dødsraten avtar, men ikke like fort som før -

3.4. Fase 4

3.4.1. - Fødtselsraten og dødsraten er lav - Lav tillvekst - Demografisk overgang er fullført

3.5. Fase 5

3.5.1. - Fødtselsraten og dødsraten er like store og folketallet har stabilisert seg - Den naturlige tillveksten kan bli negativ og folketallet minske

3.6. Landene er på ulike stadier i den demografiske overgangen - Rike land som Norge og Sverige er nå i fase 4 eller 5 - Fattige land som Mexico og Sri Lanka er i fase 2 eller 3 - Den demografiske overganger har gått mye raskere i land i Sør enn i Nord.

4. Befolkningshistorien

4.1. Helt til 1700-tallet økte folketallet langsomt

5. Fruktbarhet

5.1. - hvor mange barn som blir født i en befolkning per år - hvor mange barne en kvinne føder i løpet av livet

5.2. Samlet fruktbarhetstall = antall barn kvinner få i gjennomsnitt

5.3. Reproduksjonsnivå: 2,1

6. Befolkningstruktur

6.1. Befolkningspyramider

6.1.1. Gir informasjon om størrelsen på forskjellige alderskull

6.1.2. Kan brukes til å se aldersgruppeeringer i en befolkning

7. Rater

7.1. Fødselsrate: fødte per 1000

7.2. Dødsrate: døde per 1000

7.3. Migrasjonsrate: innflytting og utflytting per 1000

7.4. Naturlig vekstrate: Fødselsrate-dødsrate (fødselsoverskudd)