Pejlemærker vedr. medialiseringsstrategi på Rantzausminde Skole 2015

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Pejlemærker vedr. medialiseringsstrategi på Rantzausminde Skole 2015 af Mind Map: Pejlemærker vedr. medialiseringsstrategi på     Rantzausminde Skole 2015

1. Mediespor.dk - fra IT til mediepædagogik. En guide til skolerne og skoleledelsen.

2. Organisationsstrategi

2.1. - I undervisningen fungerer læreren som igangsætter og vejleder og bruger max. 20 procent af undervisningstiden på oplæg og instruktion fra tavlen.

2.2. - Fokus flyttes fra traditionelle vejledninger og manualer til mediepædagogisk inspiration, appetizers til selv at gå i gang med at eksperimentere.

2.3. - En værkstedsorienteret organisering tilbyder nye arbejds- og læringsformer. Eleverne deles op i grupper, hvor de arbejder med forskellige emner og gør brug af forskellige digitale tjenester. De kan arbejde på forskellige tidspunkter og forskellige steder i løbet af skoledagen. Og noget af arbejdet finder sted online og foregår ikke på skolen.

2.4. - Digitale medier skaber rum for flere selvkørende værkstedsaktiviteter, så lærerne får frigivet tid til at vejlede eleverne og udfordre dem.

2.5. - Med digitale medier bliver undervisningen så at sige sluppet løs. Den meget faste klassestruktur brydes ned, og elevernes læring kommer i fokus.

2.6. - Lærerne skal gennem eksperimenter udvikle det mediepædagogiske håndværk og lære at vælge, hvilke teknologier og digitale værktøjer, der understøtter undervisningens organisering.

2.7. - Det er ledelsens fornemmeste opgave at give rum og tid til disse eksperimenter og samtidig sikre den organisatoriske forankring. Kollegavejledning, sidemandsoplæring og teamsamarbejde er nøgleord i den forbindelse.

3. De digitale værktøjer skal som udgangspunkt: • være frit tilgængelige i cloud (platform-uafhængige) • have hovedvægten på det visuelle • kunne embedde og arbejde sammen • imødekomme elevernes mediekultur • medvirke til at elever kunne transformere faglig viden til egen viden • fremme projektarbejde og tværfaglighed • udfordre den måde elever lærer på ved at tage afsæt der, hvor de er stærke og udfordre dem der, hvor de er svage • fremme implementering af Faghæfte 48

4. - Appetizers til undervisningen i form af en appguide, der giver inspiration til brug af apps i undervisningen. www.rantzausmindeappvisen.skoleblogs.dk

5. - Ledelsen bruger digitale værktøjer fra mediestokken i deres daglig formidling til skolens personale når det føles naturligt.

6. - Uddannelse af lærere som lokale mediepiloter. Mediepatruljer - nu med lærere. Undervises i brugen af mediestokken. Lærernes mediepædagogiske eksperimentarium.

7. - Mulighed for at hente kommunale mediepiloter ind som inspiratorer og igangsættere.

8. - Uddannelse af mediepatruljer bestående af elever på 4. Til 6. Årgang. Valghold og P- fag. Undervises i brugen af mediestokken. Mediepatruljerne skal udfordre lærernes undervisning.

9. - Brug af digitale værktøjer skal fremme flytte fokus fra lærerens formidling til eleverne produktion og læring.

10. - Brug af digitale værktøjer skal fremme projektorienterede arbejdsformer herunder værkstedsarbejde.

11. - Skoletube.dk er den digitale grundværktøjskasse, som både ledelse, lærere, forældre og elever skal kende til.

12. - Mediestokken er et styringsredskab, en medieguide, for brug af digitaleværktøjer i undervisningen. Fra mediehandleplan til medieguide.

13. - Organisationen skal ikke abonnere på en bestemt teknologi. BYOD.

13.1. Kan medienøgler reducere BYOD tankegangen?

13.2. Kan kompleksiteten reduceres?