Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Elektricitet af Mind Map: Elektricitet

1. Positiv og negativ ladning

1.1. Alt stof er opbygget af partikler med en ladning

1.1.1. Positiv ladning

1.1.1.1. Hører til protonerne

1.1.1.1.1. Elementladning er den mindste ladning, der findes

1.1.2. Negativ ladning

1.1.2.1. Hører til elektronerne

1.1.2.1.1. Er meget små

1.2. Et stof der, har lige mange elektroner og protoner, er neutralt

1.2.1. Mange stoffer har den egenskab, at de kan optage eller afgive elektroner

1.2.1.1. Man siger, at stoffer bliver elektrisk ladet

1.3. Ladning

1.3.1. To positiv ladninger frastøder hinanden

1.3.2. To negative ladninger frastøder hinanden

1.3.3. En positiv og en negativ tiltrækker hinanden

2. Ladning og dens enhed

2.1. Ladning, der flyttes, kaldes elektrisk strøm

2.1.1. Ladning har enheden coulomb (C)

3. Statisk elektricitet

3.1. Når noget har overskud eller underskud af elektroner.

4. Elektrisk strøm og batterier

4.1. Batterier

4.1.1. Har to poler; negativ og positiv

4.1.2. Virker som lager for ladning

4.1.3. Indeholder kemiske forbindelser

4.1.3.1. fx. Pb- forbindelser, Al - forbindelser. Li- forbindelser

5. Batterier indeholder Kemi

5.1. Når polerne er forbundet, flyttes der ladning fra polerne.

6. Elektrisk strøm

6.1. En ladning der flytter sig

6.1.1. Jævnstrøm

6.1.1.1. Fra batterier

6.1.2. Vekselsstrøm

6.1.2.1. Stikkontakten

7. Ampere

7.1. Strømmens styrke måles i ampere.

7.1.1. Strømstyrken er den ladning, der passerer et sted i en ledning hvert sekund.

7.1.1.1. Hvis der passerer 1 coulomb pr sekund, er strømstyrken en A

7.2. Måles med et amperemeter

7.2.1. Strømmen skal gå gennem amperemeteret. Må ikke tilsluttes direkte til en strømforsyning .

8. Samme strømstyrke overalt i ledningen