Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Luft af Mind Map: Luft

1. Nitrogen og oxygen

1.1. Nitrogen N2

1.1.1. Der er 78% nitrogen i atmosfæren

1.2. Oxygen O2

1.2.1. Der er 21% oxygen i atmosfæren

1.2.1.1. Er den vigtigste luftart

1.2.1.1.1. Bruges til ånding

2. Luft i højden

2.1. Luften bliver hurtigt tyndere i højden

2.1.1. Der bliver længere mellem molekylerne

2.1.1.1. Luften ved jorden vejer pr m^3 1,2 kg

2.1.1.2. Luften på Mount Everest vejer 0,4 kg pr m^3

3. Nitrogen

3.1. N2

3.1.1. Nitrogenmolekylet er meget stabilt

3.1.1.1. Det skyldes de stærke bindinger, der er mellem de to nitrogen atomer.

3.1.1.2. Det betyder også, at det har svært ved at reagere med andre stoffer

3.2. Man kan påvise, at der er N2 til stede, da den slukker en brændende træpind, men ikke giver udslag på en CO2-indikator eller bundfald i klakvand

4. Oxygen

4.1. O2

4.1.1. Reagerer let med andre stoffer

4.1.1.1. Når noget brænder, reagerer det med oxygen i atmosfæren

4.1.1.1.1. Forbærndingsprodukter

4.1.1.2. Meget af oxygenen på jorden er bundet i mineraler fx FeO

4.1.1.3. Oxygen udgør næste halvdelen af jordens skorbe

4.2. Man kan påvise, at der er O2 til stede ved at putte en glødende træpind hen til O2

4.2.1. Træpinden vil blusse op.

5. Fotosyntese

5.1. Sollys + 6H2O + 6 CO2 giver C6H12O6 + & O2

5.1.1. Halvdelen af det O2, der produceres, bliver lavet i havene af planteplanton

5.1.2. Resten bliver lavet af træer, buske, osv.

6. Fremstilling af luftarter

6.1. Man fylder atmosfærisk luft ind i en tank

6.1.1. Sænker temperaturen og tryk til -200C

6.1.1.1. Hæver derefter temperaturen til -196 C som er N2 kogepunkt. N2 kan derefter opsamles

6.1.1.2. Man hæver derefter temp. til -183 C som er O2 kogepunkt og opsamler dette.

7. Carbondioxid CO2

7.1. 99% af luften består af nitrogen og oxygen

7.1.1. 0,9% er Ar

7.1.1.1. Spiller ingen rolle for livet på jorden

7.1.2. Resten 0,1 er 200 andre gasser

7.1.2.1. H2O -damp

7.1.2.1.1. Er begge drivhusgasser

7.1.2.2. CO2

7.2. Atmosfærisk luft indeholder 0,0385% CO2

7.2.1. Dannes ved forbrænding

7.3. Carbondioxid er en tung luftart

7.3.1. Udnyttes ved brænde

7.3.1.1. Det vil synke ned over noget, der brænder, og skubbe O2 væk

7.4. Man kan påvise CO2 ved, at den giver udslag i CO indikator eller bundfald i klakvand.

8. Ånding

8.1. C6H12O2 + 6O2 giver 6CO2 + 6H2O + energi

8.1.1. Energi bruges til at opretholde vores kropsvarme og bevægelse

8.2. Kroppen indtager O2 fra luften

8.2.1. Føres med blodet sammen med C6H12O6 hen til vores celler

8.2.1.1. I cellernes mitokondrier sker der en forbrænding, og der dannes energi CO2 og H2O

9. Gæring

9.1. Gær spiser sukker og udsender CO2 og alkohol