Velfærdsstaten

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Velfærdsstaten af Mind Map: Velfærdsstaten

1. Velfærdsreformer

1.1. Brugerbetaling

1.1.1. Brugerbetaling sker eksempelvis på privathospitaler, privatskoler og offentligt transport. Et eksempel på hvor der KUNNE komme brugerbetaling kunne fx være på biblioteker, hvor der så ville komme et gebyr på hver bog, man låner.

1.2. Udlicitering

1.2.1. Udlicitering sker eksemelvis ved rengøringsfirmaer, som gøre rent på offentlige steder som gymnasier og skoler. Også Falck er et privat firma som bliver betalt af staten. Et eksempel på hvor der KUNNE komme udlicitering kunne fx være kiropraktorer og massører som forbygger arbejdsskader.

1.3. Privatisering

1.3.1. Privtisering sker når fx en skole eller et hospital går fra at være offentligt til privat. Et eksempel på hvor der KUNNE ske privatisering kunne fx være at børnetandlæger ikke længere bliver finanseret af staten, men at det bliver forældrenes eget ansvar at tage deres barn til tandlægen.

2. Sabrina, Signe & Emma J. 1.a

3. Velfærdsreform

3.1. Staten finanserer borgernes behov med hensyn til visse handicapper som fx høreapparater hvis du har dårlig hørelse, eller kørestol hvis du har brug for materiel støtte. Men bruger man briller eller linser fordi man har dårligt syn, eller dårlige tænder grundet alderdom, finanserer staten intet. Vores reform lyder på, at alle borgere selv skal betale for de hjælpemidler, de har brug for grunde et handicap som er nødvendige for at de kan "fungere" i samfundet. (:

4. Forhold som presser velfærdsstaten

4.1. Solidaritet

4.1.1. Borgerne vil helst yde så småt et bidrag som muligt til staten, derfor prøver mange at snyde med skatten ved fx at arbejde sort. Dette giver en meget negativ effekt på velfærdsstaten

4.2. Offentlige udgifter

4.2.1. Borgerne forventer for meget af det offentlige, hvilket staten ikke har råd til at betale. Mange forventer blandt andet at det offentlige skal tilbyde gratis goder, og dette fører til et overforbrug og overflødige udgifter for staten.

4.3. Miljø

4.3.1. Nogle mener, at måden man i Danmark driver en velfærdsstat på er uansvarlgt mht. miljøet. Man mener, at vi i Danmark bliver rigere og rigere, men 'økologerne' mener, at den gode økonomi på sigt vil slide naturens ressourcer op, og det betyder, at de fremtidige genrationer ikke vil opleve en velfærdsstat på samme måde.

4.4. Skattetryk

4.4.1. Højt skattetryk fører blandt andet til at virksomhedernes omkostninger bliver for høje, så de har svært ved at konkurrere med udlandet. Folk mister lysten til at arbejde hvis de alligevel skal betale det meste af deres løn tilbage i skat. Det gør at flere vil begynde at arbejde sort fr at slippe for at betale skat, hvilket i sidste ende vil skade velfærdsstaten.

4.5. Konkurrenceevne

4.5.1. Udenlansk abejdskraft er i mange tilfælde billigere end dansk arbejdskraft, da de ikke har lige så høje lønninger, og de derfor kan producere en række varer billigere. Til gengæld er danske varer ofte af en bedre kvalitet.