KEMI A

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
KEMI A af Mind Map: KEMI A

1. Tinkomplekser

1.1. Navngivning

1.2. Ligevægte

1.2.1. Koblede ligevægte

1.3. Redoxreaktion

1.4. Udbytteprocent

2. Reaktioner af x. orden

2.1. Ordensreaktioner

2.2. Arrhenius plot

2.3. Beregning af begyndelses konc.

2.4. Beregning af ln og den reciprokke værdi

3. Estersyntese

4. Indgreb i en ligevægt

4.1. Ligevægtskonstant

4.2. Le Chateliers princip

5. Aromastoffer

5.1. Estersyntese

5.2. Ligevægt

5.3. katalysator

5.4. Kondensation

5.5. Beregning af teoretisk udbytte

6. Ligevægte

6.1. Ligevægtsloven

6.2. Heterogen ligevægt

6.3. Bestemmelse af opløselighedskostant

6.4. Le chateliers princip

7. Molar entalpi

7.1. Spontan endoterm reaktion

7.2. Entalpi - bestemmelse af endoterm eller exoterm reaktion

7.3. Hess' lov

8. Carbonhydrider

8.1. additionsreaktion

8.2. subitionsreaktion

8.3. Forbrændingsreaktion

9. Iodtal

9.1. Beregning af iodtal

9.2. Gruppeforsøg med div. fedtstoffer

10. Kemisk ligevægt

10.1. Varme

10.2. Ligevægts konstant

10.3. Ligevægtsligning

10.4. katalysator

11. Svage syre i levnedsmidler

11.1. Vands autohydronolyse

11.2. Korresponderende syre/base par

11.3. Vands ionprodukt

11.4. pH og pOH

11.5. Syrestyrke og basestyrke [pKs & pKb]

11.6. Styrkeeksponent [pKs og pKb]

11.6.1. pKs = - log(Ks)

11.7. Svag, middelstærk og stærk syre og base

11.8. Bufferopløsning

11.9. pH i amfolytopløsning

11.10. Bjerrumsdiagram

12. Reaktionshastighed 1

12.1. Skum forsøg

13. Påvisning af aldehyder

13.1. Film

13.1.1. Tollens / fehlings

13.2. Oxtidationen af alkoholer

13.3. Hydrolyse af stivelse

14. ZE om-lejringer

14.1. Cis/Trans

14.2. Spejl isomeri

15. Spontan endoterm reaktion

15.1. Gibbs energi

15.2. Hvordan det ses at reaktionen er spontan

15.3. Forskellen på exoterm og endoterm

15.4. Delta H & Delta G

15.4.1. Standart (opslags tallene)

15.5. Forsøget

16. Heterogen ligevægt og ligevægtskonstant

16.1. Le Chateliers princip