KEMI A

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
KEMI A af Mind Map: KEMI A

1. Iodtal

1.1. Beregning af iodtal

1.2. Gruppeforsøg med div. fedtstoffer

2. Tinkomplekser

2.1. Navngivning

2.2. Ligevægte

2.2.1. Koblede ligevægte

2.3. Redoxreaktion

2.4. Udbytteprocent

3. Kemisk ligevægt

3.1. Varme

3.2. Ligevægts konstant

3.3. Ligevægtsligning

3.4. katalysator

4. Svage syre i levnedsmidler

4.1. Vands autohydronolyse

4.2. Korresponderende syre/base par

4.3. Vands ionprodukt

4.4. pH og pOH

4.5. Syrestyrke og basestyrke [pKs & pKb]

4.6. Styrkeeksponent [pKs og pKb]

4.6.1. pKs = - log(Ks)

4.7. Svag, middelstærk og stærk syre og base

4.8. Bufferopløsning

4.9. pH i amfolytopløsning

4.10. Bjerrumsdiagram

5. Reaktioner af x. orden

5.1. Ordensreaktioner

5.2. Arrhenius plot

5.3. Beregning af begyndelses konc.

5.4. Beregning af ln og den reciprokke værdi

6. Estersyntese

7. Reaktionshastighed 1

7.1. Skum forsøg

8. Indgreb i en ligevægt

8.1. Ligevægtskonstant

8.2. Le Chateliers princip

9. Aromastoffer

9.1. Estersyntese

9.2. Ligevægt

9.3. katalysator

9.4. Kondensation

9.5. Beregning af teoretisk udbytte

10. Påvisning af aldehyder

10.1. Film

10.1.1. Tollens / fehlings

10.2. Oxtidationen af alkoholer

10.3. Hydrolyse af stivelse

11. Ligevægte

11.1. Ligevægtsloven

11.2. Heterogen ligevægt

11.3. Bestemmelse af opløselighedskostant

11.4. Le chateliers princip

12. ZE om-lejringer

12.1. Cis/Trans

12.2. Spejl isomeri

13. Molar entalpi

13.1. Spontan endoterm reaktion

13.2. Entalpi - bestemmelse af endoterm eller exoterm reaktion

13.3. Hess' lov

14. Spontan endoterm reaktion

14.1. Gibbs energi

14.2. Hvordan det ses at reaktionen er spontan

14.3. Forskellen på exoterm og endoterm

14.4. Delta H & Delta G

14.4.1. Standart (opslags tallene)

14.5. Forsøget

15. Carbonhydrider

15.1. additionsreaktion

15.2. subitionsreaktion

15.3. Forbrændingsreaktion

16. Heterogen ligevægt og ligevægtskonstant

16.1. Le Chateliers princip